EU-Turkey deal two years on: Prospect of European migration policy // Dwa lata po porozumieniu UE-Turcja: Perspektywy europejskiej polityki migracyjnej
English version below
--------------------------------------------
Warszawskie biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) I Fundacji Heinricha Bölla (HBS) serdecznie zapraszają na debatę publiczną pt.

Dwa lata po porozumieniu UE-Turcja: Perspektywy europejskiej polityki migracyjnej
25 kwietnia w godz. 16:00-17:30 w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza

Zawarte dwa lata temu porozumienie z Turcją, ostro krytykowane m.in. przez organizacje pozarządowe i Radę Europy, osiągnęło zakładane cele, regulując i ograniczając napływ migrantów z tego kierunku. Otwarte pozostały jednak inne szlaki, w szczególności biegnący z Afryki Subsaharyjskiej przez Libię do Włoch szlak środkowo śródziemnomorski. Stawia to Europę przed tragicznym wyborem między potrzebą ochrony własnych granic a obowiązkiem ratowania ludzi. Próby porozumienia z Libią, choć ograniczają napływ migrantów, okupione są przymykaniem oka na łamanie praw człowieka i handel ludźmi.

Podczas tej debaty chcemy zastanowić się nad perspektywami skutecznej, respektującej europejskie wartości i międzynarodowe standardy prawne polityki migracyjnej. Czy „model turecki” jest jedynym możliwym skutecznym rozwiązaniem? Jak zabezpieczyć granicę przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do azylu? Jakie są koszty humanitarne obecnej polityki i jak im zapobiegać? W jaki sposób Polska może przyczynić się do wypracowania lepszej europejskiej polityki migracyjnej?

Na te pytania odpowiedzą:
• Gerald Knaus, Dyrektor European Stability Initiative i spiritus movens porozumienia z Turcją
• Ana Uzelac, Senior Policy Fellow w Instytucie Clingendael, Ekspertka ds. Migracji
• Agnieszka Kulesa, Instytut Spraw Publicznych, Kierownik Programu Migracje

Debatę będzie moderował Konstanty Gebert, dziennikarz Gazety Wyborzcej i Associate Fellow w ECFR.

Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 24 kwietnia poprzez formularz rejestracyjny poniżej.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt:
Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

---------------------------------------------------
The Warsaw Offices of the European Council on Foreign Relations (ECFR) and Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) are pleased to invite you to a public debate:

EU-Turkey deal two years on: Prospect of European migration policy
April 25th between 16:00 and 17:30
on the premises of the Stefan Batory Foundation, ul. Sapieżyńska 10a, Turowicz Room

A deal struck by the EU and Turkey two years ago, though criticized by human rights organisations and the Council of Europe, achieved its goal and limited migrant flows in Eastern Mediterranean. Other migration routes remain open, however, particularly the Central Mediterranean route that starts in Sub-Saharan Africa and leads to Italy via Libya. Europe thus faces a tragic choice between the need to protect its own borders and the duty to save lives. Attempts to reach a deal with Libya partially succeed in reducing the number of migrants but at a cost of human rights violations and human trafficking.

In this debate we aim to discuss the prospects of an effective migration policy that respects European values and international legal standards. Is the “Turkish model” the only way out? How to secure borders while upholding the right to asylum? What are the humanitarian costs of current policies and how to reduce them? How can Poland contribute to a better European migration policy?

In order to address these questions, we invite you to a debate with:
• Gerald Knaus, Director of the European Stability Initiative and the driving force behind the EU-Turkey deal
• Ana Uzelac, Senior Policy Fellow at the Clingendael institute, Expert on Migration
• Agnieszka Kulesa, Institute of Public Affairs, Manager of the Migration Policy Programme

The debate will be moderated by Konstanty Gebert, journalist at Gazeta Wyborcza and ECFR’s Associate Fellow.

The debate will be held in Polish and English - simultaneous translation will be available.
Please confirm your participation by April 24th via the registration form below.

In case of problems with the online registration, please contact our office :
Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

First name/Imię *
Your answer
Last Name/Nazwisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
Organisation/Organizacja *
Your answer
Your role in the organisation/stanowisko *
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych // Authorisation of processing personal data
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w debacie publicznej "Dwa lata po porozumieniu UE-Turcja: Perspektywy europejskiej polityki migracyjnej". Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w debacie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Przedstawicielstwu Fundacji im. Heinricha Bölla (ul. Żurawia 45, IIIp. 00-680 Warszawa), będącej współorganizatorem debaty "Dwa lata po porozumieniu UE-Turcja: Perspektywy europejskiej polityki migracyjnej" w celach sprawozdawczych.W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

The personal data provided in this form will be processed by the Stefan Batory Foundation (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Your personal data will be processed for the purposes of your participation in "EU-Turkey deal two years on: Prospects of European migration policy" public debate. Providing the data is voluntary but necessary for participation in the public debate. You have the right to access your personal data and the right to rectify it. Heinrich-Böll-Stiftung Office, Warsaw (ul. Żurawia 45, IIIp. 00-680 Warszawa), which is a co-organiser of "EU-Turkey deal two years on: Prospect of European migration policy" public debate, will be provided access to your data for reporting purposes.You can at any moment retract your consent. Retraction of consent will not impact the processing of your personal data made before such retraction.

*
Required
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service