แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูล
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1. ความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
        คำชี้แจง โปรดประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูลในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบของเว็บไซต์ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ (แต่ละข้อมีคำตอบเดียว)
การใช้บริการฐานข้อมูล : ด้านเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร *
(พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ต่ำกว่ามาตรฐาน
ไม่มีคุณภาพเลย
1. ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
2. เนื้อหามีประโยชน์
3. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4. การนำเสนอข้อมูลและผลการค้นหา
5. ความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
6. การนำทางและการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บ
7. ความรวดเร็วในการค้นหา
8. ความทันสมัยของเนื้อหา
9. ความถูกต้องของเนื้อหา
การใช้บริการฐานข้อมูล : ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ *
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ต่ำกว่ามาตรฐาน
ไม่มีคุณภาพเลย
10. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
11. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
12. ความเหมาะสมของสีที่ใช้
13. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
14. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
15. คุณภาพของการนำเสนอโดยรวม
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rmutsv.ac.th. Report Abuse