ใบสมัครเข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (ประจำเดือนเมษายน 2560)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
1. คำนำหน้าชื่อ
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
Your answer
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ และสะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
Your answer
4. การศึกษาสูงสุด
5. ตำแหน่ง
Your answer
6. โรงเรียน
ใส่เฉพาะชื่อโรงเรียน
Your answer
7. สังกัด
8. ที่อยู่
Your answer
9. โทรศัพท์
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567 หรือ 081-123-4567)
Your answer
10. โทรสาร
(กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567 หรือ 081-123-4567)
Your answer
11. โทรศัพท์มือถือ
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567 หรือ 081-123-4567)
Your answer
12. อีเมล์
กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะมีการส่งใบลงทะเบียนตอบกลับทางอีเมล์
Your answer
13. ปัจจุบันสอนในกลุ่มสาระ
Your answer
14. วิชาที่รับผิดชอบสอน
Your answer
15. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16. เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms