BORANG PENILAIAN PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN PORTAL WARIS
Assalamualaikum / Salam Sejahtera,Tuan/Puan,Terima kasih kerana bersetuju untuk terlibat dalam kajian ini yang bertujuan untuk mendapat maklumbalas berkaitan penggunaan portal waris dalam kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris.Segala bentuk maklumat yang Tuan/Puan berikan adalah bertujuan bagi menyempurnakan kajian. Bersesuaian dengan etika penyelidikan, semua maklumat yang Tuan/Puan berikan tidak akan didedahkan dan hanyalah untuk tujuan penyelidikan ini sahaja. Kerjasama Tuan/Puan dalam menyempurnakan kajian ini didahului dengan ucapan terima kasih.
DEFINISI : Portal Waris merupakan aplikasi yang membenarkan waris memantau perkembangan akademik pelajar sepanjang tempoh pengajian di UPSI. Portal ini menyediakan capaian kepada maklumat waris, profil pelajar, maklumat penasihatan akademik dan keputusan peperiksaan pelajar. Semua waris yang direkodkan dalam Sistem Maklumat Akademik & Rekod Pelajar (MySIS) diberi kebenaran untuk mencapai maklumat tersebut. Waris pelajar boleh terdiri daripada ibu, bapa, pasangan atau penjaga pelajar.
BAHAGIAN A : DEMOGRAFI RESPONDEN
Peringkat Pengajian *
Semester Pengajian *
Your answer
Program *
Your answer
Fakulti *
Jantina *
Umur *
Status *
BAHAGIAN B : PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PORTAL WARIS
PANDUAN :Anda di minta memilih satu sahaja jawapan yang sesuai. jawapan hendaklah ditanda pada ruang yang disediakan. sila jawab soalan dengan menandakan √ pada pilihan jawapan mengikut skala berikut :

5 Sangat Setuju
4 Setuju
3 Tidak Pasti
2 Tidak Setuju
1 Sangat Tidak Setuju

Pandangan anda tentang kandungan Portal Waris *
1
2
3
4
5
1. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau profil dan status pengajian anda
2. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau jadual waktu kuliah anda
3. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau jadual waktu peperiksaan anda
4. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau keputusan peperiksaan anda
5. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau maklumat penasihatan akademik anda
6. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau maklumat laporan kehadiran kuliah anda
7. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau maklumat penyata kewangan anda
8. Portal Waris membolehkan ibubapa/waris memantau aktiviti anda
9. Fungsi Portal Waris perlu ditambah maklumat selain daripada maklumat (soalan 1-8) untuk dikongsi oleh ibubapa/waris
Pandangan anda tentang capaian Portal Waris *
1
2
3
4
5
1. Ibubapa/waris perlu diberikan capaian kepada Portal Waris
2. Semua kandungan Portal Waris sesuai dikongsi kepada ibubapa/waris. Jika tidak, sila isi cadangan di ruang catatan.
3. Maklumat kemajuan akademik anda merupakan hak peribadi yang tidak perlu dikongsi dengan ibubapa/waris
4. Ibubapa/waris boleh mencapai Portal Waris bila-bila masa sepanjang tempoh pengajian anda
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Pendidikan Sultan Idris. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms