สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D-Printing)" รุ่นที่ 5

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D-Printing)" รุ่นที่ 5 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question