JBE : Tenses (Bentuk masa)

Ada 4 bahagian soalan tenses. Baca arahan dan jawab.If you're not sure, refer to http://jombelajarenglish.blogspot.com. (Sila masukkan emel anda kerana jawapan akan dihantar melalui emel).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question