ค่ายครูนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน (Communicator for Transformative Learning Project)
เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน นอกจากจะใช้เวลากับการเสพสื่อมากขึ้นแล้ว ยังพัฒนาตนเองเป็นผู้สื่อสารมากขึ้น แต่ด้วยความจำกัดด้านทักษะและประสบการณ์ชีวิต ขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและไม่เท่าทันสื่อในขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาและความท้าทายหลายด้าน


การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการออกแบบให้เป็นกระบวนการสื่อสาร สามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทรงพลัง ติดตั้งวิธีคิด สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีทักษะชีวิต


มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน เพื่อเข้าร่วม "ค่ายครูนักสื่อสาร ฯ"
ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
ณ พนาศรมรีสอร์ท ศาลายา


ด้วยหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อรู้จักเท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม รู้จักสิทธิและทำหน้าที่ในการร่วมพัฒนาสังคมต่อไป

เนื้อหาการเรียนรู้แบบสังเขป
- ทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
- เทคนิคการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันสื่อ
- หลักการออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
- การประเมินผลการเรียนรู้ 360 องศา
- เทคนิคการเป็นผู้นำการเล่นเกมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ด้วย “การ์ดพลังสื่อ”


หลังจากจบค่ายครูนักสื่อสาร จะมีการติดตามผลการเรียนรู้ของครูผู้เข้าร่วมถึงการนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้จริงในพื้นที่ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย)
เงื่อนไขการเข้าร่วม Workshop
- ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วม Workshop ตามวันเวลาที่กำหนด
- ผู้เข้าร่วมจะต้องชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท ซึ่งท่านจะได้ค่าลงทะเบียนคืนเมื่อจบกิจกรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2561 และประกาศผลทาง Facebook : Makhampom และส่งอีเมล์ตอบกลับ วันที่ 23 เมษายน 2561
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service