Formularz zgłoszeniowy / Formulario de inscripción

Spotkanie robocze z Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Encuentro de trabajo con la Ministra de Emprendimiento y Tecnología

16.05.2018 Warszawa
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa
10.00-12.00 (registro a partir de las 9.30h, rejestracja od 9.30)

Ze względów na charakter wydarzenia zastrzegamy sobie możliwość odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od PHIG.
Teniendo en cuenta el carácter del evento nos reservamos la posibilidad de cancelación del evento por razones ajenas a la Cámara.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question