ខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែក៖ / I'd like to contribute
[See English below]

ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ អាជីវកម្មនិងប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងការលំបាកខ្លាំង។ ជាមួយនឹងសភាពការណ៍ពន្យារពេលនៅវែងឆ្ងាយនាពេលខាងមុខទៀត យើងចង់ជំរុញឱ្យសហគមន៍របស់យើងជួយយកអាសារគ្នាទៅវិញទៅមក។ ប្រសិនបើអ្នកអាចចូលរួមចំណែក ឬ​ស្គាល់​កម្មវិធី ឬឱកាសដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។ បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមការងារ យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ រួមគ្នាដើម្បីភាពកាន់តែរឹងមាំ!

During the Covid-19 pandemic, Cambodian businesses and individuals are hit hard. With a long road ahead of us we want to foster our community to help build support. If you are in a position to contribute or know of programs or opportunities that may be helpful, please fill in the form below. After an internal review we will publish it on our website for the people who need it. Together, we are stronger!
Email address *
ឈ្មោះរបស់អ្នក / Your name *
Your answer
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬអង្គការរបស់អ្នក / Your company/organization name
បើសិនជាអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន សូមបំពេញសំណួរមួយនេះ / If you represent a company, please fill in this question
Your answer
តើអ្នកចង់ផ្តល់ជំនួយបែបណាដែរ? / What type of support you would like to offer? *
ការពិពណ៌នាខ្លីពីការគាំទ្ររបស់អ្នក (អតិបរមា ៥០០ តួអក្សរ) / Short description of your support (max. 500 characters) *
Your answer
តើអ្នកណាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រនេះ? (អតិបរមា ២០០ តួអក្សរ) / Who is eligible to contact you for support? (Max. 200 characters) *
Your answer
ប្រសិនបើមានការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការគាំទ្រនេះ សូមបញ្ជាប់អំពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម / If there's a timeline for this support, please let us know the start date
MM
/
DD
/
YYYY
ប្រសិនបើមានការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការគាំទ្រនេះ សូមបញ្ជាប់អំពីកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ / If there's a timeline for this support, please let us know the end date
MM
/
DD
/
YYYY
តើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកចង់បញ្ជាក់បន្ថែមដែរឬទេ? / Is there anything else you would like to mention?
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Globe Media Asia. Report Abuse