Extinde colecția The Unstraight Museum // Пополни коллекцию The Unstraight Museum

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” și The Unstraight Museum din Suedia, a cărui denumirea ar putea fi tradusă ca „Muzeul nehetero(normativității)” vă invită să contribuiți la extinderea colecției The Unstraight Museum pe parcursul lunii septembrie 2015.

Săturându-se de faptul că majoritatea muzeilor din lume ignoră istoriile persoanelor neheteronormative (LGBTQ+), în 2007 un grup de persoane din Suedia a decis să facă ceva cu această situație. Așadar, a fost fondat The Unstraight Museum care a dat start unei inițiative neobișnuite de a crea un muzeu real și virtual al cărui focus ar fi pus, în exclusivitate, pe colectarea colectivă a istoriilor neheteronormative de la persone care se identifică ca LGBTQ+. În septembrie 2015, cu ajutorul Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, The Unstraight Museum colectează istoriile neheteronormative ale persoanelor LGBTQ+ din Republica Moldova.

Dacă locuiești în Republica Moldova și te identifici ca persoana din comunitatea LGBTQ+, te invităm să contribui la crearea unei colecții a istoriilor LGBTQ+ pentru the Unstraight Museum.

Majoritatea oamenilor au un loc secret unde ei își păstrează articolele cu valoare personală majoră, cum ar fi scrisori vechi, suvenire aduse din călătorii memorabile, cărți de benzi desenate pentru copii. Unele din aceste obiecte noi le-am obținut de sine stătător, pe altele le-am moștenit de la persoane, care au trăit înaintea noastră sau au jucat un rol important în viața noastră.
Aceste obiecte sunt îmbibate cu amintiri, sentimente și povești. Aceste obiecte ne conectează cu acele istorii; ele construiesc poduri în timp și spațiu, creează structura și sensul.

Dacă ai un astfel de obiect, care ar fi legat de vreo istorie din viața ta personală ca persoană LGBTQ+ din Republica Moldova, adă-l, pe parcursul lunii septembrie, la Centrul de Informații „GENDERDOC-M” pentru a face o fotografie și a lăsa o mică descriere despre semnificația a acestuia. Fotografia și scurta descriere a obiectului respective va fi ulterior adăuga în colecția The Unstraight Museum.

Atenție! Toate obiectele vor fi imediat returnate posesorilor și posesoarelor. Angajații The Ustraight Museum și ai Centrului de Informații „GENDERDOC-M” vor fotografia obiectele/artefactele aduse și vor documenta istoria care stă în spatele obiectului/artefactului tău.

În octombrie 2015, Centrul de Informații „GENDERDOC-M” și The Unstraight Museum va găzdui o mică expoziție a tuturor obiectelor/artefactelor colectate de la persoanele LGBTQ+ din Republica Moldova.

Întrebările legate de proiectul dat sau procesul de colectare a istoriilor LGBTQ+ de către The Unstraight Museum le puteți adresa lui Artiom Zavadovschi la telefon 022 28861 sau prin email artiom.zavadovschi[aron]gdm.md

Mai multe detalii despre The Unstraight Museum și ce fel de artefacte au fost colectate până în ziua de azi le puteți afla pe site-ul muzeului: http://www.unstraight.org/index.php
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» и шведский музей The Unstraight Museum, чьё название можно перевести как «Негетеро(нормативный) музей», приглашают вас внести свой вклад в коллекцию The Unstraight Museum на протяжении сентября 2015 года.

Пресытившись тем, что большинство музеев в мире игнорируют в своей работе истории негетеронормативных людей (ЛГБТК+), в 2007 году группа энтузиастов из Швеции решила исправить данное положение вещей. Таким образом, сформировался The Unstraight Museum, который положил начало инициативе по созданию фактического и виртуального музея, сосредоточенного исключительно на коллективном сборе негетеронормативных личных историй людей, который идентифицируют себя как ЛГБТК+. В сентябре 2015 года с помощью Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М» The Unstraight Museum пополняет свою коллекцию негетеронормативными историями ЛГБТК+ людей, проживающих на территории Республики Молдова.

Если вы живёте в Республике Молдова и идентифицируете себя как ЛГБТК+, мы приглашаем вас внести свой вклад в создание молдавской коллекции ЛГБТК+ историй для The Unstraight Museum.

У большинства людей есть потаённые места, в которых они хранят очень ценные для них вещи: старые письма, сувениры, привезённые из путешествий, детские комиксы. Некоторые из них мы приобрели самостоятельно; другие нам перешли по наследству от людей, которые жили до нас либо которые сыграли важную роль в нашей жизни. Эти объекты наполнены воспоминаниями, чувствами и рассказами. Эти объекты связывают нас с теми самыми историями; они возводят мосты через время и пространство, создают структуру и смысл.

Если у вас есть такие вещи/объекты, которые были бы связаны с какой-нибудь личной историей из вашей жизни как ЛГБТК+ человека, живущего в Молдове, приносите их в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» в течение сентября, чтобы сфотографировать ваш объект и оставить небольшое описание о его значимости для вас. Фотография и краткое описание объекта будут затем добавлены в уже существующую коллекцию музея.

Внимание! Все объекты будут сразу же возвращены их владельцам и владелицам. Сотрудники The Ustraight Museum и Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М» сделают фотоснимок этих объектов/артефактов и запишут историю, которая связана с вашей вещью/вашим артефактом.

В октябре 2015 года Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» и The Unstraight Museum проведут небольшую выставку всех объектов/артефактов, собранных у ЛГБТК+ людей в Молдове.

Если вы хотите внести свой вклад в пополнение коллекции The Unstraight Museum своим личным объектом/артефактом, заполните следующую форму:

Вопросы, связанные с реализацией данного проекта или процессом сбора ЛГБТК+ историй музеем The Unstraight Museum можно адресовать Артёму Завадовскому по телефону 022 28861 либо по имейлу artiom.zavadovschi[aron]gdm.md

Больше деталей о деятельности музея The Unstraight Museum и о том, какие артефакты были собраны им по настоящий день, можно узнать на сайте: http://www.unstraight.org/index.php

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question