INSCRIPCIONS CAMPUS SETMANA SANTA 2023
En compliment de la llei de protecció de dades, a l'omplir aquest formulari autoritzes al Club Nàutic Poblenou a contactar amb tu per facilitar-te la informació que sol·licites.

CLUB NÀUTIC POBLENOU - ESCUDERIA NAUTICA S.L.  a partir d'ara (CNP).

Es un requisit per fer aquesta activitat que el nen o nena inscrit sapigue nadar.

PERQUÈ LA INSCRIPCIÓ SIGUI VÀLIDA HEU DE SEGUIR ELS SEGÜENTS PASSOS:

1- Ompliu aquest  FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

2- En uns dies rebreu la confirmació de disponibilitat de la plaça i el compte bancari on realitzar el pagament.
a partir d'aquest moment, diposeu de 24h per formalitzar la inscripció amb el pagament per transferència bancària.

Indiqueu a les dades de la transferència:
- Nom i congnoms del nen/nena
- Torns / Setmana-es de la inscripció

Hi ha 24 places màxim per setmana.

**S'HA DE FER UNA INSCRIPCIÓ PER CADA MEMBRE DE LA FAMÍLIA.

CONDICIONS D'US

Per a sortir a navegar és obligatori disposar de la assegurança. Aquesta es tramitarà juntament amb la inscripció.

ANUL·LACIÓ

L'entitat organitzadora es reserva el dret d'anul·lar l'activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l'anul·lació s'ha de fer, com a mínim, 15 dies abans de l'inici de l'activitat.

Si és la persona participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l'inici de l'activitat, l'entitat organitzadora haurà de tornar-li, com a mínim, el 50% de l'import ja abonat (fraccionat o no) de l'activitat .

En cas que l'anul·lació sigui per motius mèdics, amb el justificant pertinent el retorn serà del 100% de l'import.
//

En cumplimiento de la ley de protección de datos, al rellenar este formulario autorizas al Club Náutico Poblenou a contactar contigo para facilitarte la información que solicites.

CLUB NÁUTICO POBLENOU - ESCUDERÍA NAUTICA S.L. a partir de ahora (CNP).

Es un requisito para realizar esta actividad que el niño o niña inscrito sepa nadar.

PARA QUE LA INSCRIPCIÓN SEA VÁLIDA DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

1- Rellene este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2- En unos días recibirá la confirmación de disponibilidad de la plaza y la cuenta bancaria donde realizar el pago.
a partir de ese momento, dispone de 24h para formalizar la inscripción con el pago por transferencia bancaria.

Indique en los datos de la transferencia:
- Nombre y apellidos del niño/niña
- Turnos / Semana de la inscripción

Hay 25 plazas máximo por semana.

**SE HACE HACER UNA INSCRIPCIÓN POR CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA.

CONDICIONES DE USO

Para salir a navegar es obligatorio disponer del seguro. Ésta se tramitará junto con la inscripción.

ANULACION

La entidad organizadora se reserva el derecho a anular la actividad en caso de no cubrir el mínimo de plazas establecidas. En todo caso, la anulación deberá realizarse, como mínimo, 15 días antes del inicio de la actividad.

Si es la persona participante quien anula la inscripción, y siempre que lo notifique al menos 15 días antes del inicio de la actividad, la entidad organizadora deberá devolverle, como mínimo, el 50% del importe ya abonado (fraccionado o no) de la actividad.

En caso de que la anulación sea por motivos médicos, con el pertinente justificante el retorno será del 100% del importe.

www.clubnauticpoblenou.com/campus
@clubnauticpoblenou
whatsApp /mòbil +34 619739510

Activitat coordinada i desenvolupada per:
ESCUDERIA NAUTICA SL
mòbil 619739510
CIF B42922542

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Com ens has conegut? // ¿Como nos has conocido? *
Nom de l'alumne/a // Nombre del alumno/a *
1r cognom // 1r apellido *
2n cognom // 2n apellido
DNI de l'alumne/a // DNI del alumno/a
Edat (entre 7 y 16 anys) // Edad (entre 7 y 16 años) *
Data de naixement de l'alumne/a // Fecha de nacimiento del alumno/a *
MM
/
DD
/
YYYY
Nom i Telèfon en cas d'urgencia (pare-mare-tutor/a legal) // Nombre y Teléfono en caso de urgencia (padre-madre-tutor/ra legal) *
Nom i Telèfon 1 (pare-mare-tutor/a legal) // Nombre i Teléfono 1 (padre-madre-tutor/ra legal) *
Nom i Telèfon 2 (pare-mare-tutor/a legal) // Nombre i Teléfono 2 (padre-madre-tutor/ra legal)
DNI  (pare/mare/tutor/a legal) // DNI (padre/madre/tutor/ra legal) *
Adreça: carrer, número, pis, porta // Dirección: calla, número, piso, puerta *
Codi Postal // Código Postal *
Municipi // Município *
Si escau, Escola-Institut de procedència // Si procede, escuela-instituto de procedéncia
Adjunta el carnet de vacunacions actualitzat // Adjuntar carnet de vacunaciones actualizado *
Required
Te algun tipus de diversitat funcional? // ¿Tiene algun tipo de diversidad funcional? *
Informació (malalties, al·lèrgies, medicaments, tractaments especials o qualsevol cosa que hauríem de saber per tenir cura de l'alumne), en cas contrari indiqueu "NO" *
 Observaciones (enfermedades, alergias, medicamentos, tratamientos especiales o cualquier cosa que deberíamos saber para cuidar al alumno), de lo contrario indique "NO"
Setmana de campus / Semana de campus * *
Preu de 125€ per setmana.  Descompte del 5% per a germà/na. Assegurança RC i accident obligatori (Berkley Espanya) 3€ temporada. // Precio de 125 € por semana.  Descuento del 5% para hermano/na. Seguro RC y accidente obligatorio (Berkley España) 3€ temporada.
Required
Servicio de custodia // Servei de custòdia *
Si tens alguna particularitat, escriu-lo a l'opció (Otro:). 
Required
Té algun germà/na, familiar o amic/amiga, que vulgui vindra al campus amb ell? // ¿Tiene algún hermano/a, familiar o amigo/a, que quiera vendrá al campus con él? *
DREST D'IMATGE *
Dónes consentiment CNP a utilitzar les imatges per a la formacion i promocion de l'activitat que desenvolupa?.
Accepto i dono consentiment per a que l'alumne pugui realitzar l' activitat // Acepto y doy consentimiento para que el alumno pueda realizar la actividad *
Dónes consentiment CNP a utilitzar les imatges per a la formacion i promocion de l'activitat que desenvolupa?.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy