แบบสำรวจความพร้อมของการเรียน online
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความพร้อมในการเรียน online ของนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนต่อไป
จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจตามข้อเท็จจริง เพื่อที่โรงเรียนจะได้ไปตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาต่อไป
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง (ผู้ตอบแบบสำรวจ) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
Your answer
รหัสประจำตัวนักเรียน *
กรอกเลขรหัสประจำตัวนักเรียนที่กำลังเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
Your answer
ชื่อนักเรียน *
ไม่ต้องระบุเด็กชาย เด็กหญิง / นาย /นางสาว
Your answer
ชื่อสกุลนักเรียน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน
Your answer
จำนวนบุตรหลาน(ที่อยู่บ้านเดียวกัน) และกำลังศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ม.1-6) *
ผู้ปกครองที่อยู่ดูแลการเรียน online กับนักเรียน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
ผู้ดูแลนักเรียนสามารถดูแลนักเรียนในการเรียน ONLINE *
บ้านมีระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ชนิดใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
จำนวนโทรทัศน์ที่สามารถใช้เรียน online *
นักเรียนมีโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน) *
ที่บ้านมีจำนวนคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก/ *
บ้านใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตประเภทใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
ผู้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสารผ่านโซเซียลประเภทใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ผู้ปกครองให้นักเรียนดูการเรียนการสอนทางไกล DLTV ผ่านอุปกรณ์ใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy