Prova C1 cieaCOVA 2016 "Economia circular"

Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i interacció oral

Situació comunicativa

  PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/VTjdkr

  Àrea 1. Comprensió oral i expressió escrita

  1. Tot seguit escoltareu dues vegades un text sobre l’economia circular. Després heu de fer-ne un resum que continga entre 140 i 160 paraules. Percentatge: 15% Superació: 50% Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 230 i 270 paraules. a. La redacció de la revista 'El Raval' t’ha demanat que, com a representant de l’associació de veïns i amb l’objectiu de mantenir el barri net, elabores un article destinat al veïnat amb les recomanacions necessàries per a realitzar la recollida selectiva de residus, com ara plàstics, líquids, electrodomèstics, material informàtic, etc. b. 'Comarca Viva' és una revista digital de turisme, però un turisme que evita els tòpics. Escriu un article per a la secció “Racons i carrerons” en què remarques els veritables atractius del teu poble o ciutat. Percentatge: 30% Superació: 50% Si voleu la correcció de l'exercici, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 2. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  3. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple. -Hi ha buits que s’han d’omplir flexionant el mot que hi ha entre parèntesis. -Si no hi ha cap mot entre parèntesis, s’ha d’emplenar amb el mot o els mots més adequats en cada cas.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Completeu adequadament la segona oració de cada parella tot mantenint el sentit de la primera. Fixeu-vos en l'exemple. PREGUNTA: "a) És igual que telefone o no; li enviarem el document igualment per correu. b) ___________, li enviarem el document igualment per correu. RESPOSTA: Tant si telefona com si no" Si heu d'ajuntar pronoms febles a un verb, escriviu només els pronoms amb la forma ortogràfica correcta. No escrigueu espais innecessaris ni signes de puntuació. Si no cal posar-hi res, anoteu un zero ("0").
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu l’opció adequada al context. Fixeu-vos en l’exemple 5.0. Pregunta: 5.0): Opcions: a) índígens b) indigenes c) indígenes Resposta: c) indígenes

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Empleneu els espais buits amb un únic mot adequat, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Comprensió escrita i expressió i interacció orals.

  Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de llegir un text en veu alta i exposar-ne la vostra opinió. En la segona, haureu de participar en una situació comunicativa amb una altra persona. Percentatge: 30% Superació: 50% Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  7. Llegiu el text en veu alta davant de les persones que examinen i, a continuació, exposeu-ne la vostra opinió.

  Text A

  Captionless Image

  Text B

  Captionless Image

  7.2 Situació comunicativa: VACANCES. OPCIÓ A Penseu que les millors vacances són anar a un país diferent i treballar com a 'au pair'. Disposeu de 4 o 5 minuts per intentar convèncer l’altra persona. Suggeriments: • Tenir cura dels infants és divertit. • Teniu un sou a canvi. • Aprendreu un idioma nou. • Coneixereu gent nova. OPCIÓ B Penseu que les millors vacances són unes vacances relaxades. Disposeu de 4 o 5 minuts per intentar convèncer l’altra persona. Suggeriments: • Us sentireu molt relaxats quan tornareu a la feina. • Esteu cansats d’estar sempre ocupats. • No tindreu cap responsabilitat. • Coneixereu gent nova.