Zgłoszenie serwisowe
Niniejsze zgłoszenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną do serwisu. Na podany w formularzu adres e-mail odpowiemy potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wraz z przypisanym mu numerem i stanem gwarancji urządzeń. Od tego momentu będziemy oczekiwali na dostarczenie urządzeń do serwisu. Jeżeli zgłaszający nie dostarczy urządzeń do serwisu, to w ciągu tygodnia zgłoszenie zostanie anulowane.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Dane do faktury *
(należy podać zweryfikowane dane kontrahenta, tzn. pełną nazwę, NIP, oraz adres)
Adres do zwrotu *
(należy podać pełne dane adresowe do zwrotu urządzenia oraz numer telefonu osoby odbierającej)
Czy akceptujesz regulamin serwisu? *
Przed zgłoszeniem do serwisu urządzenia bazującego na wbudowanym oprogramowaniu (firmware), należy spróbować załadować do niego najnowszą wersję oprogramowania, a także spróbować programowo i sprzętowo zresetować to urządzenie do ustawień fabrycznych, zgodnie z instrukcją producenta. Zgłoszenia są przyjmowane do serwisu wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej firmy POLVISION. Po wysłaniu formularza Kontrahent otrzyma od pracowników serwisu firmy POLVISION unikalny numer zgłoszenia. Urządzenie wraz z przypisanym do niego numerem zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby firmy POLVISION w opakowaniu oznaczonym dopiskiem SERWIS. Urządzenia dostarczane do serwisu muszą być czyste, zresetowane do ustawień fabrycznych i kompletne na tyle, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia fizycznego lub zanieczyszczenia wewnętrznych elementów elektronicznych (np. kamery muszą być w oryginalnej obudowie). Ze względu na bezpieczeństwo w transporcie zalecane jest dostarczanie urządzeń do serwisu w opakowaniach fabrycznych. Serwis firmy POLVISION nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwego zabezpieczenia na czas transportu. Urządzenia dostarczone do serwisu wraz z kartą gwarancyjną lub jej kopią naprawiane są w pierwszej kolejności. W razie dostarczenia do serwisu urządzenia sprawnego lub niespełniającego w/w warunków, niezależnie od statusu gwarancji urządzenia, pobierana jest opłata adekwatna do czasu poświęconego na czyszczenie, diagnostykę, zresetowanie ustawień lub załadowanie najnowszego firmware urządzenia (minimalna kwota to 50 zł netto). Serwisem płatnym objęte są również urządzenia, w których: przekroczono termin gwarancji; naruszono warunki gwarancji; nie można odczytać numeru seryjnego; numer seryjny nie figuruje w bazie urządzeń sprzedanych przez firmę POLVISION lub Kontrahent nie jest w stanie udokumentować kartą gwarancyjną zakupu tego urządzenia w firmie POLVISION. Serwisy płatne w kwocie do 350 zł netto realizowane będą bez uzgodnienia z Kontrahentem. Kontrahent ponosi koszt i ryzyko dostarczenia urządzenia do serwisu. W przypadku serwisu płatnego urządzenia są zwracane kurierem, a koszt transportu zostaje wliczony do faktury. W przypadku serwisu gwarancyjnego naprawione lub wymienione urządzenia zwracamy kurierem na nasz koszt.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of POLVISION. Report Abuse