Misja handlowa podlaskich firm z branży metalowej i branż powiązanych do Niemiec, 23-25.04.2018 r.
Formularz rejestracyjny.
Dane firmy
Nazwa firmy *
Your answer
Ulica *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Miasto *
Your answer
Telefon *
Your answer
Strona internetowa *
Your answer
Uczestnik (osoba do kontaktu)
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon komórkowy *
Your answer
Funkcja w firmie *
Your answer
e-mail *
Your answer
Język *
Required
Dodatkowe osoby *
Jeśli nie ma dodatkowych osób - proszę wpisać "NIE".
Your answer
Działalność firmy
Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji w j. angielskim (jeżeli istnieje taka możliwość) lub w j. polskim.
Opis firmy *
Proszę opisać firmę w kilku zdaniach.
Your answer
Liczba pracowników *
Your answer
Rok utworzenia *
Your answer
Certyfikaty / Standardy jakości (np. ISO, CE) *
Your answer
Profil kooperacyjny *
Krótki opis preferowanej formy współpracy i typu poszukiwanych partnerów
Your answer
Oświadczenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów sprawozdawczych Projektu Enterprise Europe Network *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla potrzeb niezbędnych do celów sprawozdawczych projektu Enterprise Europe Network realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, NIP: 542-10-07-427 REGON: 050309431, KRS: 0000051191 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Oświadczam też, że swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i jestem świadomy swojego prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Zobowiązanie do poniesienia kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniach kooperacyjnych HANNOVER MESSE 2018. *
Oświadczam, że jeśli zarejestruję się na spotkania kooperacyjne HANNOVER MESSE 2018, które są głównym elementem misji handlowej do Niemiec, a następnie nie wezmę w nich udziału, poniosę koszty rezygnacji wskazane przez organizatorów w regulaminie spotkań kooperacyjnych HANNOVER MESSE (koszt w wysokości 150 EUR).
Ankieta
Skąd dowiedział się Pan/Pani o tym wydarzeniu? *
Zgody opcjonalne
Zgoda na newsletter
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletter’a Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na podany wyżej adres mailowy. Tym samym akceptuję Regulamin newsletter'a PFRR. W świetle obowiązującego prawa, akceptacja postanowień regulaminu jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu PFRR.
Zgoda na informacje handlowe
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, ul. Starobojarska 15, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Zgoda na marketing usług
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, ul. Starobojarska 15, informacji marketingowych w postaci poczty elektronicznej.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.