Patsiendi tagasiside küsimustik / Анкета обратной связи от пациента
Lp perearstikeskuse külastaja!
Perearstikeskuse töötajate eesmärk on pakkuda teile võimalikult head arstiabi ja teenindust. Töö paremaks korraldamiseks palume teil vastata alljärgnevatele küsimustele. Kogu teilt saadud info jääb anonüümseks. Palun märkida valitud vastusevariant ristikesega.
Täname koostöö eest!

Ув. посетитель центра семейного врача!
Цель работников центра семейного врача заключается в предложении вам по возможности
хорошей врачебной помощи и обслуживания. Для лучшей организации работы просим вас ответить на следующие вопросы. Вся полученная от вас информация останется анонимной. Просим отметить выбранные варианты ответов крестиком.
Благодарим за сотрудничество!

1. Teie vanus / Ваш возраст *
Your answer
2. Sugu / Пол *
3. Elukoht / Место жительства *
4. Kas perearstipraksis asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas? / Находится ли практика семейного врача в легко доступном для вас месте? *
5. Kas registreerimisel küsiti teie käest registreerumise põhjust? / Спрашивали ли у вас при регистрации причину регистрации? *
6. Kas olete teadlik telefoninõustamise (e-posti konsultatsiooni) võimalustest? / Осведомлены ли вы о возможности консультации по телефону (по электронной почте)? *
7. Kas olete teadlik koduvisiitide tegemise korraldusest praksises? Осведомлены ли вы об организации визитов на дом в практике? *
8. Kas olete teadlik praksises pakutavate tasuliste teenuste olemasolust? / Осведомлены ли вы о наличии предлагаемых в практике платных услуг? *
9. Kas olete tundnud end mingil põhjusel (rass, sugu, vanus, usuline kuuluvus vm) diskrimineerituna praksise personaliga suheldes? / Чувствовали ли вы себя по какой-либо причине (раса, пол, возраст, вероисповедание и пр.) дискриминированными при общении с персоналом практики? *
10. Kas teid on praksises koheldud lugupidavalt ja austusväärselt? / Относились ли к вам в практике достойно и с уважением? *
11. Kas kolmanda isiku viibimiseks vastuvõtu juures (üliõpilased jne) on teie käest enne vastuvõtu algust küsitud selleks nõusolekut? / Спрашивали ли вашего согласия о присутствии третьего лица на приеме (студенты и т.д.) до начала приема? *
12. Kas olete külastanud praksise kodulehte? / Посещали ли вы сайт практики? *
13. Kas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega? / Довольны ли вы помещениями центра семейного врача? *
14. Kas vastuvõttudel on teile pakutud piisavalt arusaadavat infot teie tervise, uuringute ja ravi osas? / Предлагали ли вам на приемах достаточно понятной информации о вашем здоровье, обследованиях и лечении? *
15. Kas olete vastuvõttudel saanud tervist edendavat infot piisavalt? / Получали ли вы на приемах достаточно информации о пропаганде здоровья? *
16. Kas tahaksite perearstikeskuse töös midagi muuta? / Хотели бы вы что-либо изменить в работе центра семейного врача? *
Kommentaarid / Комментарии
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms