Rõuge kooli lastevanemate üldkoosolek
Tere, head lapsevanemad!

Seoses Covid-19 viiruseohu kasvamisega ka Võrumaal, tegi hoolekogu ettepaneku koolile 24.09 2020 kavandatud üldkoosolek kolida veebi ning hoolekoguga seotud päevakorrapunkti tutvustus lahendada käesoleva digitaalse vormi kaudu.

Pesaklasside arutelu teeme eeldatavasti lähiajal sügisel, kuid kasutades selleks Zoom.us keskkonda. Selle kohta saadetakse vastav teade.

Kui oled alljärgneva infoga tutvunud, palun täida allpool olev küsimustik. Sellisel juhul saame ülevaate, kui paljude lapsevanemateni info jõudis. Vasta palun hiljemalt 30.09.2020.

1. Kokkuvõte Rõuge PK hoolekogu tööst 2019/2020 õppeaastal.

Rõuge Põhikooli hoolekogu panustas möödunud õppeaastal kooli arengusse kuue koosolekuga, neist üks kohtumine koroonaviirusest tingitult e-koosolekuna.

Hoolekogu tegi ettepaneku algklasside süsteemi muutmiseks. Tänavusest õppeaastast see süsteem me koolis muutus ja hoolekogu on selle üle rõõmus. Kui seni oli algklassiõpetaja oma klassiga 1.- 3. klassini, siis tänavusest aastast kehtib see süsteem 1.- 4. klassini. Lisaks oma õpetajaga jätkamisele tähendab see ka, et neljandal klassil säilib pesaklass.

Pesaklasside süsteem ongi praegu hoolekogu initsiatiivil aktuaalne teema. Algklassid kasutavad Rõuge koolis pesaklasside süsteemi, pärast 4. klassi hakkavad lapsed liikuma aineklasside vahel. Hoolekogu soovib aidata leida Rõuge kooli lapsi kõige enam toetava süsteemi. Pesaklasside süsteemi plusside ja miinuste arutelu korraldame veebis, tule ja arutle kaasa! Hoolekogu liige Kerli Kõiv on koondanud mõtted pesaklasside kasulikkusest, mille leiate tutvumiseks sellelt lingilt: shorturl.at/JLMN9

Hoolekogu on aidanud kaasa mõelda kujundava hindamisega seonduvail teemadel. Hoolekogu tunnustab õpetajaid tehtud töö eest kujundavale hindamisele üleminekul. Soovime koos kooli juhtkonnaga panna paika tegevuskava, milliste klassideni koolis kujundava hindamisega välja jõutakse.

Eelmise õppeaasta algul palus hoolekogu koguda koolil infot neist koolidest, kuhu läksid meie kooli lõpetajad - milliste ainetega saavad lapsed hästi hakkama, millistes vajavad rohkem tuge. Hoolekogu liikmed suhtlesid ka ise me vilistlaste vanematega, et hoolekogu koosolekutel kaasa rääkida, millistes ainetes on vaja rohkem pingutada. Hoolekogu ettepanekul koostas õppealajuhataja nende ainete õpetajatele soovitused, kuidas tulemuslikumalt tegutseda. Hoolekogu hoiab seda teemat jätkuvalt fookuses.

Möödunud õppeaastale jättis oma jälje viirus, mis sundis kooli oma töö ümber korraldama. Distantsõpe ja selle võimalikult lapse- ning õpetajasõbralik korraldus oli teema mitmel hoolekogu koosolekul. Praegust olukorda arvestades saab see olema ka tulevaste hoolekogu koosolekute teema. Hoolekogu tahab kaasa aidata sellele, et ka distantsõppe tingimustes tunnevad lapsed ja õpetajad, et nad on parimal võimalikul moel kooli poolt toetatud.
Alanud õppeaasta teine aktuaalne teema, milles hoolekogu partnerina kaasa lööb, on arutelu, kuidas muuta Rõuge kool veelgi lapse- ja õpetajasõbralikumaks. Hea lapsevanem, Sa oled oodatud ka sel arutelul kaasa lööma - 15. oktoobril kl 17. Aeg näitab, kas see saab toimuma silmast silma kohtudes või veebi vahendusel.

Hoolekogu hoiab uuel kooliaastal lisaks eelpool mainituile fookuses teemasid, mis puudutavad lapsi säästvaid bussiringe, Ala-Rõugesse turvalise teeületuskoha loomise võimalikkust.

Hea lapsevanem ja hoolekogu aktiivne liige! Aitäh Sulle, et aitad kaasa mõelda me laste kooli veelgi paremaks muutmisel! Sinu panus on oluline ja väärtuslik.


2. 2020/2021 õppeaasta lastevanemate esindajad hoolekogus

Eimar Hallop (1. klass)
Grethe Rõõm (2. klass)
Kati Orav (3. A klass, vajadusel asendusliige Anne Ots 3. B klass)
Vivian Helekivi (4. klass)
Eveli Kuklane (5. klass)
Britt Vahter (6. klass)
Kairi Põld (7. klass)
Kaire Uder (8. klass)
Marju Kõva (9. klass)


Tänades
Rõuge kooli hoolekogu nimel Grethe Rõõm
Ees- ja perekonnanimi
Millises klassis on teie laps/lapsed?
Kinnitan, et olen tutvunud hoolekogu töö 2019/2020 õppeaasta kokkuvõttega.
Clear selection
Kinnitan, et olen tutvunud 2010/2021 õppeaastaks hoolekogusse esitatud lastevanemate esindajate nimekirjaga.
Clear selection
Minu küsimus või ettepanek hoolekogule:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy