กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 5/2565" เรื่อง ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
รับ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy