Karta uczestnika zajęć tanecznych w Szkole Tańca KTT 2019/2020
Prosimy wypełnić wszystkie pola
Nazwisko i imię uczestnika zajęć tanecznych: *
Your answer
Nazwa, dzień i godzina zajęć tanecznych (dokładnie przepisana z grafiku zajęć - link poniżej) *
Your answer
Adres e - mail: *
Your answer
Wiek:
Your answer
Skąd się Pan(i) dowiedział(a) o zajęciach?
Proszę w miarę możliwości wybrać jedną odpowiedź
Numer telefonu do rodziców:
W przypadku osób niepełnoletnich
Your answer
Numer telefonu uczestnika zajęć tanecznych: *
Your answer
Numer Karty Dużej Rodziny (dla posiadaczy kieleckiej karty zajęcia bezpłatne)
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Szkoły Tańca KTT (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika zajęć poprzez zamieszczenie go w gazetkach, folderach, tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej, facebooku i innych mediach w celach promocyjnych Szkoły Tańca KTT . *
Required
5.Uczestnikiem zajęć otwartych może zostać osoba, która nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym. Oświadczam,że nie ma takowych przeciwskazań. ( Za osoby niepełnoletnie takie oświadczenie składają rodzice.) *
Required
Zapoznałem sie z regulaminem zajęć tanecznych Szkoły Tańca KTT i akceptuję jego postanowienia. Link do regulaminu: http://www.ktt.pl/szkola/upload/regulamin%20kursy2016.pdf *
Required
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KIELECKI TEATR TAŃCA Plac Moniuszki 2B25-334 Kielce2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pd@ncnetcom.pl,3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Szkole Tańca KTT4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do odwołania zgody5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w zajęciachUczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć tanecznych STKTT! *
Required
Zapraszamy do polubienia funpage Szkoły Tańca KTT : https://www.facebook.com/SzkolaTancaKieleckiegoTeatruTanca/
Your answer
Link do harmonogramu otwartych zajęć tanecznych: Wykres odpowiedzi z Formularzy. Tytuł pytania: Link do harmonogramu otwartych zajęć tanecznych: http://www.ktt.pl/szkola/upload/Grafik_grupy_2019_2020.pdf
Your answer
Link do harmonogramu grup turniejowych/ zespołów: http://www.ktt.pl/szkola/upload/Kopia%20Grafik_zespoly_2019_2020.pdf
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service