Prihlásenie zamestnanca - pracovná zmluva, konateľ, dohoda
Týmto žiadam o prihlásenie uchádzača o zamestnanie ako nášho zamestnanca. Prihlásenie je záväzné a po vygenerovaní bude zamestnanec prihlásený v čo najkratšej dobe. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie je prípustný iný spôsob poskytnutia údajov ako prostredníctvom zabezpečeného formuláru.

Vyplnenie údajov slúži len na oznámenie údajov účtovníkovi, ten ich musí skontrolovať, nahrať do softvéru a následne podať cez aktivované e-služby na príslušnej poisťovni. Prihlásenie zamestnanca je možné len na základe úradne overenej plnej moci a aktivácie e-služieb. Prihlásenie prvého zamestnanca neprebieha okamžite z dôvodu neaktívnych e-služieb. E-služby zdravotných poisťovní trvá aktivovať dlhšiu dobu.

Váš email uveďte len vtedy, ak žiadate potvrdenie o zadaných osobných údajoch na tento email. Tento údaj nie povinný.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
E-mail: *
Druh zmluvy: *
Zamestnávateľ:
Názov spoločnosti: *
Adresa spoločnosti (vrátane PSČ):
IČO:
Kontaktné údaje spoločnosti:
Zodpovedná osoba (konateľ):
Zmluva (ktorú uzatvárate):
Dátum začiatku zmluvy: *
Dátum ukončenia zmluvy:
Vypĺňa sa , ak je zmluva na dobu určitú. Dohody nesmú byť uzatvorené na dlhšiu dobu ako rok.
Názov pracovnej pozície: *
Údaj sa nahlasuje Sociálnej poisťovni, a ak sa mení nahlasuje sa aj zmena.
Mzda: *
Veľkosť úväzku: *
Údaj sa nahlasuje Sociálnej poisťovni, a ak sa mení nahlasuje sa aj zmena.
Miesto výkonu práce na úroveň mestskej časti:
*
Údaj sa nahlasuje Sociálnej poisťovni, a ak sa mení nahlasuje sa aj zmena.
Zamestnanec:
Meno zamestnanca: *
Priezvisko zamestnanca: *
Rodné číslo: *
Dátum narodenia: *
Číslo OP: *
Miesto narodenia: *
Trvalé bydlisko (vrátane PSČ): *
Rodné meno:
IBAN zamestnanca: *
Iné - pokyny pre účtovníka:
Doplňujúce poznámky k zamestnancom.
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of oxxigen s.r.o.. Report Abuse