Ερωτηματολόγιο Junex
Αγαπητέ/ή επισκέπτη-επισκέπτρια
Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Φύση για την Αποκατάσταση και Διατήρηση των Αγροδασικών Συστημάτων και Οικοτόπων Προτεραιότητας στην Πρέσπα.

Το πρόγραμμα συντονίζει η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, με την υποστήριξη του Δήμου Πρεσπών και της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην αξιολόγηση των δράσεων μας.
Είναι σημαντικό για τη σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση
H ομάδα του προγράμματος LIFE+ JunEx

*Περισσότερα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.junex.gr

Ημερομηνία συμπλήρωσης
MM
/
DD
/
YYYY
Ομάδα Ερωτήσεων Α
Ερώτηση 1. Φύλο
Ερώτηση 2. Έτος γέννησης
Your answer
Ερώτηση 3. Είστε απόφοιτος
Ερώτηση 4. Ο τόπος προέλευσής σας βρίσκεται…
Ερώτηση 5α. Πότε επισκεφτήκατε την Πρέσπα τελευταία φορά;
Ερώτηση 5β. Αν έχετε επισκεφθεί την Πρέσπα στο παρελθόν, πόσες φορές έχετε έρθει στην περιοχή;
Ερώτηση 6. Επισκεφθήκατε την Πρέσπα για…
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Το υγρό στοιχείο
Τα δάση και τα λιβάδια της
Τα θρησκειολογικά στοιχεία
Την ιστορικότητα της περιοχής
Κυνήγι
'Αλλους λόγους (π.χ. εμπορικούς, κ.λπ.)
Ομάδα Ερωτήσεων Β
Ερώτηση 7. Ποια η γνώμη σας για τα χαρακτηριστικά της περιοχής της Πρέσπας
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Η ποιότητα ζωής είναι σε πολύ καλό επίπεδο
Μεγάλη ανοικοδόμηση
Υπάρχουν ευκαιρίες για απασχόληση
Οι κάτοικοι συμμετέχουν στην ανάπτυξης της περιοχής
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σε καλό επίπεδο
Πολλές ευκαιρίες για άθληση/αναψυχή
Πολλά δάση
Πολλά λιβάδια
Ερώτηση 8. Παρακαλούμε σημειώστε την άποψη σας σε ποιους από τους παρακάτω τομείς στηρίζεται σήμερα η οικονομία της Πρέσπας.
Πάρα Πολύ
Πολύ
Έτσι κ έτσι
Λίγο
Καθόλου
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Δασοπονία
Οικοτεχνία
Εμπόριο
Οικοτουρισμός/Αγροτουρισμός
Αλιεία
Ερώτηση 9. Παρακαλούμε σημειώστε την άποψη σας σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πρέπει να στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη και η οικονομία της Πρέσπας.
Πάρα Πολύ
Πολύ
Έτσι κ έτσι
Λίγο
Καθόλου
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Δασοπονία
Οικοτεχνία
Εμπόριο
Οικοτουρισμός/Αγροτουρισμός
Αλιεία
Ερώτηση 10. Το φυσικό περιβάλλον της Πρέσπας παρέχει…
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Εισόδημα στους κατοίκους
Πολιτιστικές αξίες
Προστασία (από πλημμύρες, κ.λπ.)
Άγρια φυτά που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς (αρωματικά, εδώδιμα, κ.λπ.)
Ομορφιά του τοπίου
Ευκαιρίες για αναψυχή / άθληση
Ομάδα Ερωτήσεων Γ (ειδικότερου ενδιαφέροντος)
Ερώτηση 11Α. Έχετε ακούσει ξανά τη λέξη άρκευθος?
ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ερώτηση 11Β. Αν ναι από πού
ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ερώτηση 11Γ. Αν ναι, γνωρίζετε τι από τα παρακάτω σημαίνει η λέξη άρκευθος?
Ερώτηση 12. Τα δάση αρκεύθου (κέδρα) της Πρέσπας ….
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
παρέχουν καλό εισόδημα στο ντόπιο πληθυσμό (εργασία και προϊόντα)
συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
έχουν πολλά άγρια φυτά που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς (αρωματικά, εδώδιμα, κ.λπ.)
παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή και άθληση
αυξάνουν την ομορφιά του τοπίου
συντηρούν την κτηνοτροφία
συμβάλλουν στην αύξηση των θηραμάτων
έχουν αξία για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Ερώτηση 13. Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι απειλούσαν ΠΡΙΝ 30 ΧΡΟΝΙΑ τα δάση αρκεύθου (κέδρα) και κατά πόσο; (ΔΞ/ΔΑ = Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ)
ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ
Πυρκαγιές
Λαθροϋλοτομία
Υπερβόσκηση
Υποβόσκηση
Υπερβολικός αριθμός επισκεπτών
Εισβολή πλατύφυλλων δέντρων
Ερώτηση 14. Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι απειλούν ΣΗΜΕΡΑ τα δάση αρκεύθου (κέδρα) και κατά πόσο; (ΔΞ/ΔΑ = Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ)
ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ
Πυρκαγιές
Λαθροϋλοτομία
Υπερβόσκηση
Υποβόσκηση
Υπερβολικός αριθμός επισκεπτών
Εισβολή πλατύφυλλων δέντρων
Ερώτηση 15. Πιστεύετε ότι σε σχέση με πριν 30 χρόνια, σήμερα στην Πρέσπα…
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΔΥΟ
Αύξηση
Σταθερότητα
Μείωση
ΔΞ/ΔΑ
τα δάση αρκεύθου έχουν μεταβληθεί
τα δάση πλατυφύλλων έχουν μεταβληθεί
τα γηραιά δέντρα δρυός έχουν μεταβληθεί
τα γηραιά δέντρα αρκεύθου έχουν μεταβληθεί
Ερώτηση 16. Πιστεύετε ότι σε σχέση με παλαιότερα από 30 χρόνια πριν, σήμερα στην Πρέσπα…
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΔΥΟ
Αύξηση
Σταθερότητα
Μείωση
ΔΞ/ΔΑ
τα δάση αρκεύθου έχουν μεταβληθεί
τα δάση πλατυφύλλων έχουν μεταβληθεί
τα γηραιά δέντρα δρυός έχουν μεταβληθεί
τα γηραιά δέντρα αρκεύθου έχουν μεταβληθεί
Ερώτηση 17. Kατά τη γνώμη σας ποια από τα παρακάτω πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητες για τη διαχείριση των δασών αρκεύθου (κέδρων);
Ερώτηση 18. Πρέπει να ζητείται η γνώμη των κατοίκων της Πρέσπας σε σχέση με τη διαχείριση των δασών αρκεύθου (κέδρων);
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Ερώτηση 19. Η κτηνοτροφία και η δασοπονία είναι ανταγωνιστικές δραστηριότητες σε σχέση με τα δάση αρκεύθου (κέδρου).
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms