Zgłoszenie na szkolenie/a organizowane przez Radę Rodziców

Niniejszy arkusz służy zgłaszaniu uczniów na szkolenia organizowane przez Radę Rodziców.
Uczestnicy szkoleń otrzymają profesjonalne certyfikaty ukończenia szkolenia.

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zebraniu grup.
Szkolenia będą realizowane po zajęciach lekcyjnych.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question