ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσής μας, που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015) και συμμετείχαν ως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ του προγράμματος να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2014.
(Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων). Παρακαλούμε τα πεδία να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question