Wolontariat z Habitat for Humanity Poland - zgłoszenie
Cieszymy się, że chciałbyś/chciałabyś włączyć się wolontariacko w nasze działania! Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie poniższego formularza - wrócimy do Ciebie z odpowiedzią

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Habitat for Humanity Poland.
2) Z administratorem ochrony danych osobowych w Fundacji Habitat for Humanity Poland można skontaktować się poprzez mail: rodo@habitat.pl, tel. +48 22 642 57 42;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji do programu wolontariatu
b) możliwości przesyłania informacji drogą mailową
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie upoważniony przedstawiciel Fundacji Habitat for Humanity Poland,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody,
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Habitat for Humanity Poland przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Email address *
Pytanie bez tytułu
Clear selection
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Email
Miejsce zamieszkania
Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zostać wolontariuszem/wolontariuszką w Habitat Poland? Jakie działania (praca biurowa, praca na budowie, tłumaczenia itp) najbardziej Cię interesują?
Wykształcenie, umiejętności, doświadczenie, które mogą być przydatne z punktu widzenia wolontariatu
Znajomość języków obcych
Ile czasu byłbyś/byłabyś w stanie poświęcić na wolontariat?
Jak dowiedziałeś/dowiedziałaś się o Habitat Poland?
Miejsce na uwagi/pytania/wątpliwości
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy