Wolontariat z Habitat for Humanity Poland
Cieszymy się, że chciałbyś/chciałabyś włączyć się wolontariacko w nasze działania! Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie poniższego formularza - wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Habitat for Humanity Poland.
2) Z administratorem ochrony danych osobowych w Fundacji Habitat for Humanity Poland można skontaktować się poprzez mail: rodo@habitat.pl, tel. +48 22 642 57 42,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: (a) rekrutacji do programu wolontariatu, (b) możliwości przesyłania informacji drogą mailową,
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie upoważniony przedstawiciel Fundacji Habitat for Humanity Poland,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody,
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Habitat for Humanity Poland przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Email *
Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną. *
Imię i nazwisko: *
Captionless Image
Kiedy masz urodziny? :)
MM
/
DD
Numer telefonu:
Miejsce zamieszkania (w Warszawie i Gliwicach mamy biura, ale zdarza nam się także pracować w innych miejscach lub zdalnie):
Clear selection
Jakie obszary działalności Habitat Poland chciałabyś/chciałbyś wesprzeć? Można zaznaczyć wszystko, do czego chcemy być powoływani jako wolontariusze :) *
Required
Dlaczego wybrałeś/wybrałaś powyższe obszary?
Twoje wykształcenie/umiejętności/doświadczenie/pasje, które mogą być przydatne z punktu widzenia wolontariatu lub które chcesz w nim rozwijać: *
Captionless Image
Znajomość języków obcych (w stopniu umożliwiającym komunikację):
Ile czasu byłbyś/byłabyś w stanie poświęcić na wolontariat? *
Jak dowiedziałaś/dowiedziałeś się o Habitat Poland?
Captionless Image
Miejsce na uwagi/pytania/wątpliwości :)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy