Formularz zgłoszenia-kurs licencyjny-28.11.20.
Zgłaszam swój udział w praktycznym kursie licencyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej www.sprnpc.pl tel. kom. 662 - 15 - 90 - 33
Nazwisko, Imię *
Adres [miejscowość, ulica, numer] *
Telefon kontaktowy *
E- mail *
Dane do faktury [ nazwa firmy, adres, NIP ]
Zgłaszam swój udział w kursie licencyjnym *
(proszę wybrać i zaznaczyć rodzaj kursu)
Będę uczestniczyć w kursie *
(proszę wybrać i zaznaczyć rodzaj kursu)
Required
Wpłata na konto Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815 [w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko, imię uczestnika].
Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie uczestnictwa w kursie musi zostać potwierdzone wysłaniem niniejszego formularza. Zgłoszenia bez formularza nie będą rozpatrywane przez organizatora. Należność za dany kurs należy wpłacić na podane wyżej konto najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. Wpłata dokonana po tym terminie nie gwarantuje uczestnikowi miejsca na kursie.

Klauzula informacyjna RODO - Niniejszym SPRNPC informuje Uczestnika, że jego dane osobowe, jako strony tego formularza - umowy będą przetwarzane zgodnie z art. 6. ust.1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Dla wykonania tej usługi niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych m.in. do prowadzenia ewidencji, wystawienia zaświadczeń. Dane uczestnika będą również przetwarzane zgodnie art. 6. ust 1 lit. c. m.in. dla potrzeb księgowości-rachunkowości oraz na podstawie art. 6. ust 1 lit. f. RODO do marketingu usług, projektów edukacyjnych organizowanych przez SPRNPC i wysyłki newslettera. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, oświadczam, że znam swoje prawa wynikające z przepisów RODO. Administratorem danych osobowych jest SPRNPC 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, e-mail: biuro@sprnpc.pl.

Nota prawna - Warunkiem uczestnictwa w kursie licencyjnym jest posiadanie minimum średniego wykształcenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Kontakt - Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej
Łódź ul. Piotrkowska 82 tel. kom. 662 - 15 - 90 - 33 e-mail: biuro@sprnpc.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy