PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DẠY VÀ HỌC
(Dùng để lấy ý kiến sinh viên về hoạt động dạy học và hỗ trợ sinh viên)
Tên học phần (HP): *
Nhập chính xác tên học phần (ví dụ: Vật lý đại cương)
Your answer
Hình thức môn học *
Họ và tên Giảng viên: *
Your answer
Thông tin về sinh viên
Học kỳ - Năm học *
Mã số sinh viên:
Điền chính xác MSSV trong thẻ sinh viên (Dùng làm căn cứ cộng điểm rèn luyện)
Your answer
Lớp học phần: *
Điền chính xác lớp học (ví dụ: DH13DUO01)
Your answer
Số điện thoại:
Your answer
E-mail:
Your answer
Xếp loại học lực học kỳ vừa qua (nếu có):
Tỷ lệ thời gian tham dự lớp học đối với học phần này: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nam Can Tho University. Report Abuse