CÀPSULA FEMINISME PER A HOMES/CÁPSULA FEMINISMO PARA HOMBRES [27.03.2020]
FITXA D'INSCRIPCIÓ/FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nom i cognoms/Nombre y apellidos *
Your answer
Adreça electrònica/Dirección electrónica *
Your answer
Telèfon/Teléfono *
Your answer
Població/Población *
Your answer
Edat/Edad *
Your answer
DNI/NIE (per poder rebre el certificat del curs)/DNI/NIE(para poder recibir el certificado del curso) *
Your answer
Com t'ha arribat la informació d'aquesta càpsula?/¿Cómo te ha llegado la información sobre esta cápsula? *
Your answer
Motivacions per participar-hi/Motivaciones para participar *
Your answer
Quines expectatives tens de la càpsula/Qué espectativas tienes de la cápsula
Your answer
Observacions/Observaciones
Your answer
Consentiment tractament de dades/Consentimiento de tratamiento de datos
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la Lliure circulació d'aquests, i per la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informem que les dades que voluntàriament ens cediu, i si no expresseu el contrari, seran incorporades a la base de dades de FIL A L'AGULLA, SCCL, a fi i efecte de poder-vos mantenir informats i informades de les nostres activitats formatives i serveis. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment explícit. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a info@filalagulla.org

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en cuanto al Tratamiento de Datos Personales ya la Libre circulación de estos, y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE), le informamos que los datos que voluntariamente nos ceda, y si no exprese lo contrario, serán incorporados a la base de datos de FIL a LA AGUJA, SCCL, con el fin de poderle mantener informados e informadas de nuestras actividades formativas y servicios. No se hará ningún uso externo ni se facilitarán a terceros sin su consentimiento explícito. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita, a la que deberá adjuntar una fotocopia del DNI, dirigida a info@filalagulla.org
Per a més informació/Para más información
Ens autoritzes al tractament de les teves dades i a inscriure't al nostre butlletí?/ ¿Nos autorizas al tratamiento de tus datos y a inscribirte en nuestro boletín? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fil a l'Agulla SCCL. Report Abuse