Machtiging Incasso /Contributie / Donatie / Giften

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan Stichting Sociaal Cultureel Centrum Al Irchaad.
Rabobank rekeningnummer: 152858229 o.v.v donatie realisatie SCC Al Irchaad te Uithoorn .
Arthur van Schendellaan 51, 1422 LB Uithoorn, Tel :0297-530538. KVK: 34363552
Ondergetekende is bekend met het feit, dat indien, hij / zij niet akkoord is met de afschrijving binnen 30 dagen bij zijn / haar bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question