Zgłoszenie na PupiLove Targi - 27.10.2019 Poznań
PupiLove Targi odbędą się w Poznaniu w niedzielę 27 października 2019 roku na terenie BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego.
Planowane godziny otwarcia dla zwiedzających: 11.00 - 17.00.

Email address *
Doskonała lokalizacja * Bezpłatne parkingi dla wystawców i gości * Wstęp wolny
Zasady zgłoszeń
- O udziale wystawców w targach nie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
- Zgłoszenia nadesłane inną drogą niż przez poniższy formularz zgłoszeniowy nie będą rozpatrywane.
- Organizator wybiera wystawców do udziału w Targach spośród zgłoszonych chętnych kierując się zapewnieniem jak najszerszej oferty dla zwiedzających i zapewnieniem jak najwyższego poziomu imprezy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu.
- Warunkiem udziału w imprezie PupiLove Targi jest dokonanie przelewem opłaty w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnictwa oraz faktury proformy. Brak wpłaty dokonanej w tym terminie oznacza automatycznie rezygnację wystawcy z udziału w Targach.
- Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zarazem zgodę na opisane warunki zgłoszenia udziału w targach.
Formularz zgłoszeniowy
Nazwa Wystawcy *
Your answer
Adres strony www
Your answer
Link do strony na Facebooku
Your answer
Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za stoisko *
Your answer
Do kogo jest skierowana Wasza oferta (można zaznaczyć kilka opcji)? *
Required
Jakie produkty / usługi macie w swojej ofercie i chcielibyście prezentować i sprzedawać podczas targów? *
Your answer
Podczas targów na stoisku sprzedawać można wyłącznie produkty pod jedną marką *
Jakiej wielkości stoisko byłoby dla Was optymalne? (proszę wybrać) *
Jakie elementy wyposażenia stoiska będą Wam potrzebne?
Czy na Waszym stoisku będzie możliwość płatności kartą? *
Dane do faktury *
Your answer
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej *
Sugestie dla organizatora Targów
Your answer
Podczas promocji imprezy PupiLove Targi organizowany będzie konkurs. Czy chcecie Państwo przekazać jakieś swoje produkty na nagrody? (udział w konkursie jest dobrowolny) *
Jeśli tak, to jakie produkty chcecie Państwo przekazać?
Your answer
Regulamin wydarzenia PupiLove Targi
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot biorący udział w imprezie PupiLove Targi, zwanej dalej Targami.
2. Wynajem powierzchni następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi Zasadami zgłoszeń.
3. Uznaje się, że każda osoba reprezentująca Wystawcę, która weszła na teren obiektu Targów zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela obiektu i organizatora imprezy.

ZABUDOWA STOISKA
1. Standardowa wysokość zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi max. do 2,5 m.
2. Wszystkie elementy zabudowy stoiska powinny spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.
3. Elementy dekoracyjne, reklamowe oraz wyposażenie stoiska nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni.
4. Rozmiary oraz formy reklamy nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas Targów, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji i uniemożliwiać promocji innych wystawców oraz powodować jakichkolwiek innych zakłóceń na sąsiednich stoiskach.
5. Zabrania się wystawcom naruszania struktury posadzek, ścian, stropów oraz wprowadzania innych zmian w obiekcie targowym, w tym np. malowanie ścian, układanie wykładzin na ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków itp.
6. Wystawca zobowiązany jest po zakończeniu Targów i demontażu stoiska do przekazania Organizatorowi uporządkowanej powierzchni (całkowite usunięcie elementów stoiska, wykładziny, resztek taśm klejących itp.). W przypadku pozostawienia przez Wystawcę wymienionych elementów, zostanie on obciążony za ich usunięcie.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących norm i zasad BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych regulaminów, obwiązujących w miejscu odbywania się Targów.
2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez przedstawiciela Organizatora Targów oraz Administratora obiektu.
3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych.
4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do szczególnej dbałości o porządek i czystość obiektu przekazanego do ich dyspozycji.

REKLAMA
1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców.
2. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
3. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem i otrzymaniu od niego zgody.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na terenie obiektu obowiązują przepisy o ruchu i transporcie drogowym.
2. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko we wskazanych do tego miejscach.
3. We wszelkich sprawach powodujących uzasadnione wątpliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu należy się kontaktować z Organizatorem Targów.
4. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie obiektu Targów, poza obiektami posiadającymi wymaganą koncesję. Spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami może skutkować usunięciem z obiektu przez Organizatora.
5. Prowadzenie na terenie obiektu działalności handlowej lub usługowej w branżach wymagających dodatkowych uprawnień, zezwoleń lub koncesji jest możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu tej działalności z Organizatorem Targów.

Potwierdź zapoznanie się z Regulaminem *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy