MARATÓN POHRONSKÝM INOVCOM
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR (15. FEBRUÁR 2020) - ENROLLMENT FORM (15. FEBRUARY 2020)
Otvorená je už iba kategória Maratón so psom - Only Marathon with a dog category is open now.
Meno: *
First name:
Your answer
Priezvisko: *
Surname:
Your answer
Kategória: *
Category:
Meno psa / psov (IBA PRE KATEGÓRIU MARATÓN SO PSOM)
Name of the dog / dogs (FOR THE MARATHON WITH A DOG CATEGORY ONLY)
Your answer
Krajina: *
Country:
Your answer
Telefónne číslo vrátane predvoľby (SIM karta, ktorú budete mať v telefóne počas podujatia): *
Phone number including phone code (SIM card, which will be in your mobile phone during the event):
Your answer
E-mailová adresa: *
E-mail address:
Your answer
Športový alebo turistický klub:
Sports or hiking club:
Your answer
Špeciálne požiadavky na občerstvenie:
Special requirements for refreshment:
Chcem kapustnicu v cieli (2 EUR) *
Slovak cabbage soup in the finish (2 EUR)
Súhlasím s uverejnením svojho mena, priezviska a štátu v zozname prihlásených účastníkov na webovej stránke www.maratoninovcom.sk na dobu jedného roka. *
I agree with the publication of my name, surname and nationality in the list of registered participants on the website www.maratoninovcom.sk limited to one year.
Súhlasím so zverejnením fotografií a videa, na ktorých budem zobrazený na webovej stránke www.maratoninovcom.sk a na facebookovej stránke Maratón Pohronským Inovcom počas obdobia 10 rokov. *
I agree with the publication of photos and videos in which I will be displayed on the website www.maratoninovcom.sk and Facebook page Maratón Pohronským Inovcom limited to ten years.
Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári na účel registrácia na športové podujatie Maratón Pohronským Inovcom, prevádzkovateľovi Občianske združenie Turistický Klub Filozof so sídlom Nejedlého 41, Bratislava, IČO 50120433 na dobu jedného roka. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. *
As the person concerned I am hereby granting a consent with the processing of my personal data contained in this enrollment form for registration for the event Maratón Pohronským Inovcom to the operator Turistický Klub Filozof, Civil Association, based in Nejedlého 41, Bratislava, ID 50120433 (limited to one year). Consent may be revoked at any time by sending a request to the address of the operator.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy