Kultuurilised ökosüsteemiteenused - Pilootküsimustik
Uuringu eesmärk on toetada paremat arusaamist maaomanike, maahooldajate ja teatud maaturismi tegevustega seotud inimeste loodavatest sotsiaalsetest ja keskkonnahüvedest.

Uuringuga on seotud järgmised Euroopa organisatsioonid: Euroopa Maaomanike Organisatsioon (the European Landowners Organisation - ELO), Euroopa põllumajandusorganisatsioonide ühendus Copa-Cogeca, Euroopa Metsaomanike Ühendus (Confederation of European Forest Owners - CEPF), Euroopa Jahinduse ja Looduskaitse Föderatsioon (the European Federation for Hunting and Conservation - FACE), Ülemaailmne Jahinduse ja Looduskaitse Organisatsioon (International Council for Game and Wildlife Conservation - CIC) ja Euroopa Ajalooliste Majade Ühendus (European Historic Houses Association - EHHA), kes töötavad selle nimel, et välja selgitada, kui suur osa kultuurilistest ökosüsteemiteenustest sõltub maaomanikest ja -hooldajatest ning kas ja kuidas saaks nende majandatavad maad pakkuda rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid.

Kultuurilised ökosüsteemiteenused on mittemateriaalsed hüved, mida inimesed saavad ökosüsteemidest (loodusest), nt esteetiline nauding või puhke- ja vabaajategevuste võimalused looduses.
See küsimustik on suunatud inimestele, kes on seotud kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumisega oma või muude maa-alade majandamise/hooldamise kaudu.

Osa I. Kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumine
1. Palun märkige, millised elupaigad/kooslused/maakasutused esinevad Teie majandataval/hooldataval maal (märkige kõik sobivad).
Muu (palun täpsustage)
Your answer
2. Millised neist tegevustest toimuvad praegu Teie majandatavatel/hooldatavatel aladel?
Muu (palun nimetage)
Your answer
3. Millised tegevused võiksid potentsiaalselt toimuda Teie majandatavatel/hooldatavatel aladel?
Muu (palun nimetage)
Your answer
4. Milline infrastruktuur on olemas Teie maal?
Muu (palun kirjeldage)
Your answer
Osa II. Kultuuriliste ökosüsteemiteenuste korraldus
5. Millisel määral on kultuuriliste ökosüsteemiteenustega arvestatud Teie majandatava(te) maa(de) pikaaegse kasutuse/majandamise planeerimisel? *
Kui kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid on arvesse võetud, siis palun kirjeldage, millised neist on Teie majandatava(te)l maa(de)l kõige olulisemad.
Your answer
6. Kas Teie majandatava(te)l maa(de)l on mõne tegevusega seoses ka probleeme? (nt ligipääs maale, liiga suur külastajate arv, sobimatu parkimine, prügistamine, piirangud maa majandamisel jne) *
Kui jah, siis palun täpsustage, millised probleemid.
Your answer
7. Mida teete või olete teinud, et toetada/parendada kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid oma majandatava(te)l maa(de)l?
Muu (palun nimetage)
Your answer
Osa III. Rahastamine
8. Kas saate rahalist tulu (nt kasutustasud vms) kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumisest oma majandatava(te)l maa(de)l? *
Kui jah, siis palun kirjeldage, millist tüüpi rahalist tulu.
Your answer
9. Kas Teie majandatav(ad) maa(d) võiks pakkuda inimestele rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid ja nendega seotud võimalusi (mittemateriaalsed hüved nagu näiteks esteetiline nauding või lõõgastumisvõimalused), kui saaksite selle eest täiendavaid toetusi (nt rahaline toetus, tunnustus vms)? *
Kui jah, siis milliseid kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid võiks Teie majandatav(ad) maa(d) pakkuda rohkem? (Märkige kõik sobivad)
Muu (palun nimetage)
Your answer
10. Kas Teie arvates võiksid riigiasutused aidata maaomanikel/hooldajatel pakkuda rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid? *
Kui jah, siis palun selgitage, kuidas.
Your answer
11. Kas Teie jaoks kaasneb ka mingeid kulusid seoses kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumisega Teie majandatava(te)l maa(de)l? *
Kui jah, siis palun selgitage, millised kulud.
Your answer
Osa IV: Vastaja andmed
12. Riik
Muu (palun nimetage)
Your answer
Vanus *
Sugu *
15. Millises piirkonnas asub Teie majandatav maa? *
16. Milliste tegevustega olete ise seotud? (Märkige kõik sobivad) *
Required
Muu (palun täpsustage)
Your answer
Suur tänu küsimustiku täitmise eest!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms