แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2563
คำชี้แจง : วิทยาลัยชุมชนมีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในระบบการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน จึงขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะให้ได้
รหัสนักศึกษา *
หลักสูตร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยชุมชนแพร่. Report Abuse