แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
            ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
       3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ตำแหน่ง *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy