แบบเสนอความเห็นร่างคำสั่งกองทัพบกเรื่องการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ และการตรวจสุขาภิบาลในหน่วยทหาร
เพื่อสำรวจความเห็นของหน่วยต่อร่างคำสั่งดังกล่าว
Email address *
1.หน่วยเสนอ *
2.ความคิดเห็นต่อร่างคำสั่งกองทัพบก ว่าด้วยสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร *
Your answer
3.ความคิดเห็นต่อร่างคำสั่งกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสุขาภิบาลในหน่วยทหาร เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร *
Your answer
4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service