แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.5 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.5 *
เลขที่ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
รายการประเมิน
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย สม่ำเสมอ
2.น้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
6.สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตรีศึกษา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms