Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu, którego celem jest: ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój naszych relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikacje Państwa ocen. Proszę zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości naszej współpracy.

Z góry dziękuję za Państwa udział w badaniu i serdecznie pozdrawiam,
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Ocena ogólna jakości współpracy
Czy w 2017 roku Pana(-i) organizacja współpracowała z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski, Wydziały Urzędu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)?
np. realizacja zadania, dotacja, użyczenie sali, patronat, udział w konsultacjach, spotkaniach, współpraca z jednostkami, otrzymywanie newslettera
W jakich obszarach Pana(-i) organizacja współpracowała z Samorządem Województwa w 2017r.?
Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
Jak Pan(-i) ocenia intensywność współpracy swojej organizacji z Samorządem Województwa w 2017r.?
Jak ogólnie ocenia Pan(-i) jakość współpracy swojej organizacji z Samorządem Województwa w 2017r.?
Jakie elementy w relacjach swojej organizacji z Samorządem Województwa uważa Pan(-i) za: (a) największą zaletę / mocną stronę; (b) największą wadę / problem?
Prosimy wskazać maksymalnie 2 zalety i 2 wady obecnie działającego systemu.
Your answer
Jak Pan(-i) ocenia wpływ dotychczasowej współpracy z Samorządem Województwa na rozwój swojej organizacji?
Samorząd jako partner organizacji pozarządowych
Jak ocenia Pan(-i) aktywność Samorządu Województwa w sferze aktywizacji społecznej mieszkańców naszego województwa?
Jak ocenia Pan(-i) podejście przedstawicieli Województwa do współpracy z organizacjami pozarządowymi?
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Wolę współdziałania przy realizacji zadań publicznych
Poszanowanie zasady partnerstwa
Stosowanie jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki Samorząd Województwa...
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Włącza organizacje w diagnozowanie problemów i potrzeb mieszkańców?
Informuje organizacje o swoich planach i działaniach?
Współpracuje z organizacjami przy tworzeniu prawa, programów i strategii?
Zleca organizacjom realizację zadań publicznych?
Współpracuje z organizacjami w sposób pozafinansowy?
Wspiera organizacje w systematyczny sposób – tworząc dla nich różnego rodzaju stabilne rozwiązania?
Wspiera integrację środowisk pozarządowych na swoim terenie?
Prosimy zaproponować jedną, konkretną rzecz, którą powinny zrobić władze Województwa, aby znacząco poprawić jakość i użyteczność współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Your answer
Organizacje pozarządowe jako partner samorządu
Jak ocenia Pan(-i) poziom aktywności społecznej mieszkańców woj. zachodniopomorskiego?
(w tym liczbę i aktywność działających w województwie organizacji pozarządowych)
Znając lokalne środowisko, jak ocenia Pan(-i) podejście organizacji do współpracy z Samorządem Województwa i innymi partnerami?
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Wolę współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych problemów
Stosowanie zasady partnerstwa w relacjach z innymi podmiotami
Jawność i przejrzystość w działaniu
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki znane Panu(-i) organizacje pozarządowe…
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Diagnozują problemy i potrzeby odbiorców swoich działań?
Informują samorząd i inne organizacje o swoich planach i działaniach?
Angażują się w tworzenie nowego prawa, programów i strategii?
Współpracują z Samorządem Województwa podczas realizacji przez nie zadań publicznych?
Współpracują z Samorządem Województwa w sposób niefinansowy?
Działają na rzecz integracji środowiska pozarządowego?
Miejsce na Pana(-i) uwagi, sugestie, wskazówki dotyczące współpracy.
Your answer
Informacje o organizacji
Data powstania
Your answer
Siedziba organizacji
Nazwa gminy, w której organizacja ma siedzibę
Your answer
Branża, w której działa organizacja
Budżet organizacji w roku 2017
Nazwa organizacji
Badanie jest anonimowe, nazwa organizacji nie zostanie udostępniona. Jej podanie jest dobrowolne i służy wyłącznie temu by nie przesyłać ponownie ankiety do organizacji, która już ją wypełniła.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms