แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับชม LIVE.dmc.tv (Questionnaire: The satisfaction survey of the audiences who watch Live.dmc.tv)
สำรวจความพึงพอใจในการรับชม http://live.dmc.tv/
Questionnaire: The satisfaction survey of the audiences who watch Live.dmc.tv
ท่านเลือกรับชมจาก server ใด (สังเกตจาก Now Playing from ......... Server ในกรอบใต้จอภาพ)
Which server do you connect to watch the live program? (Observe from “Now Playing from … Server” in the box below the screen)
Clear selection
ภาษาที่รับชม
Which language do you choose?
Clear selection
เลือกรับชม bandwidh ใด
Which bandwidth do you choose?
Clear selection
ดูระบบถ่ายทอดสดผ่านอุปกรณ์ใด
What kind of appliances do you use to watch the live program?
Clear selection
ท่านใช้อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ใด
Which internet browser do you use?
Clear selection
ช่วงเวลาที่ท่านใช้มากที่สุด
Which period do you use most?
ท่านอยู่ประเทศอะไร/จังหวัดอะไร
What is your country and city?
ความพึงพอใจในการรับชม *
The levels of your audience satisfaction
คุณภาพการรับชม *
Quality of the broadcasting
ความคมชัดของภาพ *
รับชมแล้วเป็นอย่างไร *
What is your opinion after watching the live program?
ความคิดเห็นอื่นๆ *
If you have other comments, please feel free to tell us.
ชื่อ-นามสกุล *
Please tell me your name.
E-mail *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of DMC.tv.