แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการเข้าถึงบริการออนไลน์และรับข้อมูลข่าวสารด้วย Line Application ปีการศึกษา 2566
Sign in to Google to save your progress. Learn more

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้ Line Application ของสำนักหอสมุด  [Satisfaction with  5=มากที่สุด (Excellent) 4=มาก (Good) 3=ปานกลาง (Average) 2=น้อย (Poor) 1=น้อยที่สุด (Very Poor)]

*
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
การเข้าถึงบริการออนไลน์ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดได้อย่างสะดวก
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy