Tööandja rahulolu-uuring
Lugupeetud tööandja!

Pöördume Teie poole palvega osaleda Euroakadeemia üliõpilaste ja vilistlaste tööandjate rahulolu-uuringus. Rahulolu-uuring viiakse läbi eesmärgiga saada tagasisidet Euroakadeemias omandatava kõrghariduse, teadmiste ja praktiliste oskuste kvaliteedi ning meie üliõpilaste/vilistlaste erialase võimekuse kohta. Samuti on eesmärgiks rahulolu-uuringu raames saadava tagasiside läbi parendada Euroakadeemias antava kõrghariduse kvaliteeti.
Palume Teil vastata allolevale ankeetküsimustikule konkreetselt Teie alluvuses töötava/töötanud või praktiseeriva/praktiseerinud Euroakadeemia üliõpilasest lähtuvalt.
Numbrites antavate vastuste puhul palume lähtuda järgmisest skaalast:
5 – suurepärane, vastab täielikult, olen täiesti nõus, väga rahul olen
4 – hea, pigem vastab, pigem olen nõus, pigem olen rahul
3 – piisav, keskmine, ei oska vastata, enam-vähem olen rahul
2 – kasin, halb, üldjoontes ei vasta, üldiselt ei ole nõus, üldiselt ei ole rahul
1 – ebapiisav, ei vasta üldse, ei ole üldse nõus, üldse ei ole rahul

Täname koostöö eest!

Ettevõtte nimi *
Your answer
Vastaja nimi
Your answer
Vastaja ametikoht *
Your answer
Vastaja seos Euroakadeemia üliõpilasega / vilistlasega *
Required
Vastaja e-post
Your answer
Vastaja telefon
Your answer
Praktikandi /töötaja erialased teadmised vastavad Teie ettevõtte vajadustele *
Praktikandi / töötaja erialased oskused vastavad Teie ettevõtte vajadustele *
Praktikant / töötaja oskab iseseisvalt lahendada erialaseid ülesandeid *
Praktikant / töötaja on võimeline rakendama teoreetilisi teadmisi praktikas *
Praktikandi / töötaja tööalased eesmärgid on selged ja arusaadavad *
Praktikandi / töötaja erialase võõrkeele oskus *
Praktikandi / töötaja IKT vahendite kasutamise oskus *
Praktikandi / töötaja üldine ettevalmistus antud erialal töötamiseks *
Olen praktikandiga / töötajaga rahul *
Praktikant / töötaja on motiveeritud ja arenemisvõimeline *
Praktikant / töötaja hoiab Euroakadeemia mainet *
Kommunikatsioon Euroakadeemiaga praktikanti / töötajat puudutavates küsimustes *
Praktikandi / töötaja nimi
Your answer
Praktikandi / töötaja (lõpetatud) eriala Euroakadeemias *
Praktika toimumise / tööleasumise aasta *
Ettepanekud õppekava täiendamiseks
Your answer
Ettepanekud praktikakorralduse muutmiseks
Your answer
Ettepanekud teoreetiliste õppeainete osas
Your answer
Ettepanekud rakenduslike õppeainete osas
Your answer
Ettepanekud võõrkeele õpetamise osas
Your answer
Ettepanekud IKT õpetamise osas
Your answer
Olen huvitatud edasisest koostööst Euroakadeemiaga järgmises valdkondades
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service