Field Target liga 2019 - SAFTA
11. a 12. kolo FT ligy Klatova Nová Ves - chata Podskalie
Ochrana osobných údajov/ Personal data protection
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre potreby súťaže. Filling the form you agree with use of your personal data for competition purpose.
Propozície
11 a 12 kolo FT ligy Klatova Nová Ves - chata Podskalie

Termín: 7. a 8. 09.2019

GPS:
48.5213275N
18.3157256E

Ukončenie registrácie je 4.septembra 2019 .
Úhrada štartovného musí byť na účte do 4. septembra 2019. Platba na mieste nie je možná !!!

Účet na úhradu: SK49 0900 0000 0002 3380 2004

Klub organizujúci súťaž: SAFTA
Informácie a kontakty: za SAFTA - Peter Beňuš + fórum SAFTA

Zámer súťaže:

1. Účasť na ligových kolách oficiálnej súťaže Field Target asociácie SAFTA pre rok 2019
2. Príjemnou a súťažnou formou rozvíjanie športovej zručnosti súťažiacich v súťažnej disciplíne Field Target


Podmienka účasti:

Súťažiaci ovláda a zaväzuje sa dodržiavať platnú národnú legislatívu, hlavne legislatívu ohľadne strelných zbraní a streliva, oficiálne pravidlá SAFTA pre disciplínu FT a všeobecné bezpečnostné pravidlá. Súťažiaci si je vedomý plnej zodpovednosti za škody spôsobené nedodržiavaním legislatívnych noriem SR. Berie na vedomie, že pripravená trať nezabezpečuje absolútnu bezpečnosť pre použitie strelnej zbrane a zaväzuje sa zo zbrane nevystreliť pokiaľ by nastali okolnosti v zmysle § 55 ods. (11) Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j, že streľba zo zbrane kategórie D je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku. Pred každým výstrelom je súťažiaci povinný sa ubezpečiť, že je zabezpečená bezpečnosť osôb, zvierat a nehrozí poškodenie cudzej veci (okrem prípadného poškodenia sklopného terča).

Financovanie súťaže:
člen SAFTA: senior 10 €/kolo/súťažiaci, študent 0 €/kolo/súťažiaci
nečlen SAFTA: senior 15 €/kolo/súťažiaci, študent 0 €/kolo/súťažiaci

Súťažiaci ktorý sa doteraz nezúčastnil žiadnej FT súťaže, čiže je na FT súťaži prvý krát má 0 € štartovné.

Časový harmonogram: (sobota)

od 08:00 do 09:45 nástrel zbraní
od 08:00 do 09:45 registrácia súťažiacich
od 09:45 do 10:00 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami, zahájenie súťaže
od 10:00 do 14:00 priebeh ligovej súťaže Field Target
od 14:00 do 15:00 organizátori vyhodnotia súťaž
od 15:00 voľný program

Časový harmonogram: (nedeľa)

od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní
od 08:00 do 08:45 registrácia súťažiacich
od 08:45 do 9:00 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami, zahájenie súťaže
od 09:00 do 14:00 priebeh ligovej súťaže Field Target
od 14:00 do 15:00 organizátori vyhodnotia súťaž

Technické zabezpečenie:

Kategórie súťažiacich:
PCP/PCA/CO2 bez obmedzenia kalibru ( cal.177 cal.22 cal.25)
Pružinovky bez obmedzenia kalibru ( cal.177 cal.22 cal.25)

Počet dráh:

Celkom 25 dráh. Celkový počet sklopných cieľov je 50 ks. Je určených 25 stanovíšť s 2 ks sklopnými cieľmi. Súťaž absolvuje v 1 kole, teda celkovo každý strelec odstrieľa 50 sklopných terčov rozložených náhodne vo vzdialenostiach od 9m do 50m podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu FT.

Bodovanie:

Podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre FT.
1.) Zásah killzóny a sklopenie sa cieľa po výstrele – 1 bod.
2.) Nesklopenie terča po výstrele – 0 bodov.
Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 50.

Protest: Do 10 min. od ukončenia súťaže s vkladom 15 € do rúk organizátora. Pri neoprávnenom proteste prepadá vklad organizátorovi.
Registrácia/Registration
Meno/Name: *
Your answer
Priezvisko/Surname: *
Your answer
Štát/Country *
Registrujem sa na súťaž/ For day-s *
Kategória/Category: *
Výbava/Equipment
Zbraň/Airgun: *
Strelivo - typ - kaliber/Pellets: *
Optika/Riflescope: *
Poznámky/Remarks
( doprovod, iné požiadavky/ accompanist, other request)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service