แบบขอรับบริการ/แจ้งปัญหาระบบการจัดการสอนออนไลน์ (PBRU LMS Education)
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้บุคลากร (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชา/ปัญหา ที่พบในการใช้งานระบบ PBRU LMS ให้ผู้ดูแลระบบทราบ และช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น
2. เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับบริการ และปัญหาที่เกิดขึ้นจาการใช้งานระบบ PBRU LMS

คำชี้แจง: แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เปิดรายวิชาที่จะทำการจัดการเรียนออนไลน์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาที่จะทำการเปิดสอน/ปัญหาที่ต้องการให้ดำเนินการแก้ไข
ส่วนที่ 3 ข้อตกลงในการแจ้งข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้งาน

หมายเหตุ:
       ผู้แจ้งข้อมูลขอรับบริการ/ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ PBRU LMS จะได้รับการติดต่อกลับหลังจากทำการแจ้ง 1-2 วันอย่างช้าที่สุดภายใน 3 วันทำการปกติ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse