แบบสอบถามความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
คำชี้แจง : อ่านข้อความในช่องรายการแล้วพิจารณาว่านักเรียนทีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละข้อความในระดับใด และคลิกเลือกลงในช่องที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน
ระดับคุณภาพ : 5 = มากที่สุด , เชี่ยวชาญ   4 = มาก , ชำนาญ   3 = ปานกลาง , ทำได้แต่ไม่เก่ง   2 = น้อย , ทำได้บ้าง  1 =  น้อยที่สุด , ทำไม่ได้เลย หรือยังไม่เคยเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ปีการศึกษา
Clear selection
ชื่อ - สกุล (ใส่คำนำนาม ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ด้วย)
เลขที่
ระดับชั้น/ห้องเรียน
Clear selection
ประเมินตนเอง
มากที่สุด,เชี่ยวชาญ (5)
มาก,ชำนาญ          (4)
ปานกลาง,ทำได้     แต่ไม่เก่ง (3)
น้อย,ทำได้บ้าง       (2)
น้อยที่สุด,ทำไม่ได้   ไม่เคยเรียน (1)
1. ประสบการณ์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
2. ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทย
3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมเพนท์
4. ความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
6. ความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
7. ความสามารถในการใช้โปรแกรมโฟโตชอฟต์
8. ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูล
9. ความสามารถในการใช้อีเมล์ ติดต่อสื่อสาร และส่งเอกสาร ส่งงาน
10. ความสามารถในการสร้างผลงาน ชิ้นงานด้าน ICT จากโปรแกรมต่าง ๆ
11. ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย
12. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy