Potreby MNO v dôsledku krízy
Milé organizácie,

súčasná situácia je veľmi neštandardná a nikto z nás alebo vás sa s ňou ešte nestretol. Každá organizácia teraz rieši množstvo svojich vnútorných problémov a tiež pociťujeme neistotu ohľadne budúcnosti. Mnohé nemajú možnosť byť súčasťou väčších celkov, kde si viaceré organizácie pomáhajú a niekedy ani to nestačí. V mene Komory mimovládnych neziskových organizácií sme pripravili dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zbierať podnety systematicky, na jedno miesto a ďalej s nimi pracovať tak, aby sme vedeli v súčinnosti s krízovým štábom ale následne aj so zástupcami vlády a jednotlivých ministerstiev pripraviť opatrenia na riešenie postavenia, financovania a zabezpečenia činnosti rôznych druhov mimovládnych neziskových organizácií.

Vyplnenie dotazníka vám môže trvať 10 až 15 minút, nám však tieto dáta veľmi pomôžu, preto vás prosíme o trpezlivosť pri jeho vypĺňaní a spoluprácu.

Termín, do ktorého je potrebné vyplniť dotazník je piatok 3.4.2020 do 14.00.

Ďakujeme za spoluprácu, spolu to zvládneme lepšie.

vaša
Komora mimovládnych neziskových organizácií
Názov organizácie *
Meno a priezvisko kontaktnej osoby *
Emailový kontakt *
Právna forma vašej organizácie je: *
Váš verejnoprospešný účel možno definovať ako tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj *
Required
Koľko úväzkov má vaša organizácia? Medzi zamestnancov počítajte aj osoby pracujúce ako živnostníci, či na základe iných zmlúv. *
Aký bol približne príjem vašej organizácie v roku 2019? *
Realizujete aktivity v súvislosti s krízou v dôsledku pandémie choroby COVID-19? *
Required
Ak realizujete alebo organizujete aktivity v súvislosti s pandémiou COVID-19, prosím popíšte ich a vložte odkaz, kde o týchto aktivitách informujete (webstránka, FB, Instagram, noviny ...) *
Zrušili ste svoje aktivity v offline priestore? *
Nahradili ste ich inými aktivitami? *
Aké druhy financovania využívate na financovanie svojej činnosti? *
Required
Vo vzťahu k dotáciám budete potrebovať: *
Required
Ak máte príjem z členských príspevkov, uvažujete nad zmenou výšky členského príspevku?
Clear selection
Ak čerpáte finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, aké problémy Vám spôsobuje súčasná situácia vo vzťahu k realizácií projektov? *
Vo vzťahu k projektom financovaným z nadácií, fondov a od súkromných donorov, ktoré v súčasnosti realizujete:
Clear selection
Akú veľkú časť vašich príjmov (v %) tvoria príspevky z 2% (3%) z daní? *
Sú nejaké príjmy, o ktorých si myslíte, že v dôsledku tejto situácie prídete? Ak áno, napíšte druh a prípadne výšku. *
Máte problémy s cashflow v dôsledku tejto situácie? *
Máte zamestnancov, ktorým momentálne uhrádzate mzdu (nie na živnosť), a zároveň im neprideľujete žiadnu prácu, lebo ju nemôžu vykonávať na diaľku? *
Prepustili ste alebo plánujete prepustiť nejakých pracovníkov (bez ohľadu na druh zmluvy) v dôsledku tejto situácie? *
Sú nejaké iné otázky, na ktoré sme sa nepýtali a mali by sme sa? Prípadne, ak máte ešte iné podnety pre nás, budeme radi, ak nám dáte vedieť.
Ochrana osobných údajov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rada mládeže Slovenska. Report Abuse