Mesto pre rodinu a biznis - dotazník

Vážená respondentka,

dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok zameraných na zmapovanie aktuálnej situácie a možností žien v oblasti podnikania, zosúladenia pracovného a rodinného života a podobne.


  Podnikanie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Rodina

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Všeobecné informácie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dakujeme za Váš čas a ochotu participovať na našom prieskume.

  Prajeme Vám všetko najlepšie, mnoho pracovných i osobných úspechov. Tím Platformy žien Slovenska