แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
*1. ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
* 2.การร้องเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของส่วนราชการ กระทำความผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กำหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้กำหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน * *
(ศูนย์ดำรงธรรมจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องในการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานของผู้ถูกร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดอยู่ในชั้นความลับ)
ข้อร้องเรียนการกระทำผิด ** *
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ *
(หมายเลขโทรศัพท์ผู้ร้อง ที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy