Prieskum informačnej gramotnosti mládeže
Prieskum Slovenskej asociácie knižníc,  zameraný na zisťovanie informačnej gramotnosti študentov stredných a vysokých škôl. Otázky sú určené mládeži vo veku 15 - 25 rokov, najmä študentom, ale nielen im.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Váš vek *
2. Pohlavie *
3. Ste *
4. Ak ste žiak alebo študent, zvoľte ročník štúdia
Clear selection
5. Využívate služby knižnice / knižníc? Môžete vybrať viac možností. *
Required
6. Ak ste v predchádzajúcej  otázke uviedli, že využívate služby niektorej knižnice, prosím, uveďte kde sídli.
7. Aké služby knižnice / knižníc využívate? Môžete vybrať viac možností. *
Required
8. Ktoré z platených databáz (licencovaných elektronických informačných zdrojov) poznáte / používate *
Poznám
Používam
Nepoznám
ACM Digizal Library
Current Contents Connect
EBSCO
Gale
IEEE
JSTOR
Knovel
ProQuest Central /ProQuest Ebook
Science Direct
Scopus
SpringerLink
Web of Science
Wiley Online Libray
9. Ktoré z voľne dostupných zdrojov poznáte / používate *
Poznám
Používam
Nepoznám
MEDLINE
OECD iLibrary
Google Scholar
Verejné databázy Štatistického úradu
Centrálny register záverečných prác
DOAJ
ERIH PLUS
10. Zúčastnili ste sa podujatia (aj online) zameraného na vyhľadávanie a prácu s informáciami, ktoré organizovala / poskytovala knižnica? *
11. Ak áno, o aký typ podujatia išlo?
12. Považujte absolvovanie podujatia (aj online) zameraného na vyhľadávanie a prácu s informáciami za *
13. Odkiaľ a v akej miere ste získali poznatky o tom, ako vyhľadávať a spracúvať informácie? Uveďte mieru získania informácií. *
Vysoká miera
Nízka miera
Žiadna
Štúdium na základnej škole
Štúdium na strednej škole
Štúdium na vysokej škole
V knižnici - na kurze
V knižnici - od zamestnancov knižnice
V knižnici - na webových stránkach
Od spolužiakov / kamarátov
Iné
Nasledovné otázky sa týkajú najmä práce s literatúrou / informáciami pri príprave projektov, seminárnych prác, SOČ, ŠVOČ, záverečných prác a pod.
14. Ako vyhľadávate literatúru na referáty, projekty, seminárne práce, SOČ, ŠVOČ, záverečné práce a pod. ? Môžete vybrať viac možností. *
Required
15. Považujete uvádzanie zdroja - citovanie pri preberaní textov, údajov za *
16. Považujete uvádzanie zdroja pri preberaní obrázkov za *
17. Overujete si kvalitu informácií, ktoré používate? *
18. Aké kritériá kvality informácií sledujete? Môžete vybrať viac možností *
Required
V nasledujúcich otázkach chceme zistiť váš záujem o informačné vzdelávanie.
19. Ak by knižnica vo vašom okolí organizovala podujatie (aj online) zamerané na prácu s informáciami, prihlásili by ste sa? *
20. Aké témy podujatia (aj online) zameraného a prácu s informáciami by boli pre vás zaujímavé? Môžete vybrať viac možností. *
Required
21. Akú formu podujatia zameraného na prácu s informáciami by ste preferovali? Môžete vybrať viac možností. *
Required
Ďakujeme za váš čas.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy