Curs en Dret Civil Català: El Llibre VI del Codi Civil de Catalunya
Dates: 21, 22, 28, 29 de gener i 4 de febrer de 2018

Horari: De 16h a 20h.

LLoc : Seu ICAVOR. Carrer Llevant 08402 Granollers

Temari:

1. Compravenda de consum i compravenda a prova o assaig
2. Arres i condició resolutòria. Permuta, immoble en construcció i comunitat
3. Mandat i representació
4. Remeis del comprador i del venedor
5. La transmissió dels crèdits hipotecaris i el dret de retracte
6. Compravenda en general i obligacions del venedor
7. El requisit de la conformitat de l’objecte del contracte de compravenda
8. Contractes de contingut agrícola
9. Contractes aleatoris i custòdia del territori
10. Recissió per lesió i l'avantatge injust i lesió en més de la meitat
DNI *
Cognoms *
Nom *
Núm. Col·legiat/da *
Col·legi *
Mail *
Import *
Pagament
Clear selection
Informació sobre el tractament de dades personals
Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, amb NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers, tel. 938792603 i direcció electrònica secretaria@icavor.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icavor.com i la mateixa adreça que la del responsable. La finalitat del tractament és gestionar la seva inscripció a l’activitat formativa seleccionada. Podrem prestar-li el servei sempre que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d’aquesta informació seran les institucions i organismes públics que resultin necessaris per la prestació del servei esmentat, així com els proveïdors de l’aplicatiu web que permet la gestió i control de les inscripcions.La informació subministrada es conservarà durant un període de sis anys per al compliment de les obligacions fiscals i administratives que es derivin de la prestació d’aquest servei així com durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament al c/ Llevant 2 de Granollers o bé a secretaria@icavor.com, adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. Més informació consulta l'Avís legal i política de privacitat: https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/avis-legal
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Il·lustre Col·legi d'Advocats Granollers.