Přihláškový formulář k workshopům Oxfordské debaty
Tento formulář slouží k přihlašování konkrétní školy, třídy, zájmového kroužku atp. k workshopům Oxfordské debaty, které budou probíhat od září 2019 do června 2020 v rámci celé České republiky. Přihlásit se je možné od 15. 5. 2019 do 15. 5. 2020. Organizační tým Brno for you přihlášky průběžně kontroluje a následně kontaktuje uvedenou odpovědnou osobu.

GDPR:
Zaškrtnutím polička a odesláním přihlašovacího formuláře uděluji Brno for you z. s., se sídlem Kotlářská 260/15, 602 00 Brno, jakožto správci (dále jen „Správce“),  souhlas  se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil(a) v přihlašovacím formuláři. Tento souhlas poskytuji Správci ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem výběru vhodného kandidáta na výše uvedený projekt, vytváření a uchování statistik o úspěšných a neúspěšných kandidátech, vyúčtování cestovních nákladů na projekt a informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení e-mailem ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že Správce může na základě svého uvážení pověřit zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Tento souhlas poskytuji v souvislosti s konáním kurzů neformálního vzdělávání, které se konají několikrát do roka, proto uděluji souhlas na dobu 5 let.  V případě, že nebudu mít nadále zájem býti v databázi Správce, je Správce povinen jej odebrat nejdéle do 30 dní od doručení jeho odvolání. Jsem si vědom(a), že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat oznámením zaslaným na emailovou adresu Správce, nebo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou,  přičemž  v důsledku odvolání souhlasu má Správce právo na ukončení mé registrace. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s mými právy dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 Zákona, tj. zejména s tím, že  poskytnutí  osobních  údajů  je  pro  účely  informování  o  marketingových  akcích  a  zasílání  obchodních  sdělení  dobrovolné,  že mám právo přístupu k osobním údajům a právo  na  poskytnutí  informací  o zpracování osobních údajů, a dále s tím, že pokud zjistím nebo se domnívám,  že  Správce  provádí zpracování  mých  osobních  údajů  v  rozporu  s  ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, mohu požádat Správce o vysvětlení a mohu  požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dozorovým orgánem, na který se mohu obrátit, je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno a příjmení kontaktní osoby, která formulář vyplňuje: *
E-mailová adresa: *
Telefonní číslo: *
Přihlašuji školu / třídu / kroužek z pozice *
Jakou školu / třídu / kroužek přihlašuji (název a adresa, specifikace třídy a pod.) *
Proč mě tento projekt zaujal? Jaká je moje motivace k participaci na workshopu? *
Poznámky, dotazy (časové možnosti, představa o možném průběhu workshopu, tématu k diskuzi, preferovaná forma kontaktu atd.)
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy