Hännänjahtaus ja paukkuarkuus staffeilla ja amstaffeilla

Koiramme-lehden numerossa 6/2014 (s. 39-50) julkaistiin artikkeli pakko-oireisesta käyttäytymisestä. Artikkelissa kerrottiin Lohen ryhmän tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin hännänjahtaamista neljällä rodulla. Roduista yksi oli staffordshirenbullterrieri. Kyselytutkimukseen vastasi 368 koiranomistajaa, joista suurin osa lähetti tutkijoille myös koiransa verinäytteen.

Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry:llä ei ole tietoa tutkimukseen osallistuneista staffeista, vaikka osa kyselyyn vastanneista on varmaankin luovuttanut verta Lohen tutkimusryhmälle myös yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Rotujärjestö, joka vastaa rodun jalostuksesta, haluaa saada tietoonsa kuinka yleistä hännänjahtaus ja paukkuarkuus on amerikanstaffordshirenterriereillä ja staffordshirenbullterrieriereillä.

Toivomme, että mahdollisimman moni koiran omistaja vastaa alla olevaan kyselyyn, jotta saamme kartoitettua hännänjahtauksen ja paukkuarkuuden yleisyyttä. Vastaa alla olevaan kyselyyn, jolla tätä kartoitetaan.

Lisätietoja saat tarvittaessa jalostustoimikunnalta.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question