Påmelding kurs for Brannvernansvarlige Onsdag 18 November 2020!
Lillehammer Region brannvesen inviterer til grunnleggende kurs for brannvernansvarlige. Målet er å gi deltakerne ”nødvendig opplæring, kunnskap og ferdigheter innen brannvern”, slik det beskrives i veiledningen til forskrift om brannforebygging.
Tidligere «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)» er erstattet med «Forskrift om brannforebygging (FOB)», som har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold av disse.


1-DAGS TEORI KURS

- Branntekniske lover og forskrifter
- Brannteknisk dokumentasjon og instrukser
- Ansvar, eier og bruker, hvem gjør hva?
- Risikovurdering
- Brannansvarliges roller
- Øvelses planlegging og opplæring
- Brannforløp, røykutvikling og brannårsaker
- Bygningsmessig brannvern
- Brannverntiltak
- Brannteknisk dokumentasjon – brannbok

Brannvernansvarliges oppgaver og rolle kan ofte virke uklar. Forholdet til myndighetene likeså. Kurset tar sikte på å klare opp i dette og gi deltakerne praktiske tips og faglig informasjon som er direkte relatert til oppgaven som brannvernansvarlig. Deltakere som har vært brannvernansvarlig en tid har ganske sikkert erfaringer som de øvrige bør få del i. Sammen med vårt forebyggende personell skal vi få fram erfaringene og forslag til løsninger. Og ikke minst hva forskrift om brannforebygging betyr for din virksomhet.

Målgruppe for kurset: Brannvernansvarlige, daglige ledere, byggeiere og andre som har ansvar for forebyggende brannvernarbeid.

Arrangør:
Lillehammer Region Brannvesen

Kursdagen er onsdag 18 november, 2020, kl. 08.30 – 16.00, Lhmr. Rådhus i Birkebeinersalen

Kurset koster kr. 2.500 pr. deltaker og inkluderer kursmateriell (mal til Brannbok blir sendt på e-post etter kurset), kursbevis, lunsj og kaffe / te i pausene.

Spørsmål kan rettes til Branninspektør Mattias Andersson mobil 416 45615,
Epost: mattias.andersson@lillehammer.kommune.no

Bindende påmelding innen 15 november 2020! (Det må være mist 10 deltakere for att kurset avholdes)

VEL MØTT !
Hilsen LRBv forebyggende avdeling.
Email address *
Navn på deltaker *
Kan treffes på telefon *
Navn på virksomheten
Organisasjonsnummer *
Faktura adresse *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy